Aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku

Aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku Wtorek, 10 stycznia 2017 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim

Deklaracja o wysokości opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty Środa, 20 lipca 2016 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wiejskiej Oświęcim ...

Informacja dot. usuwania azbestu

Informacja dot. usuwania azbestu Poniedziałek, 16 maja 2016 W ślad za Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, Wójt Gminy Oświęcim przypomina o konieczności przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)...

Informacja o zwolnieniach w opłacie za gospodarowanie odpadami

Informacja o zwolnieniach w opłacie za gospodarowanie odpadami Środa, 6 kwietnia 2016

W dniu 23 marca 2016 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny...

Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST

Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST Poniedziałek, 8 lutego 2016 Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych), obiektów zabytkowych oraz obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim.

archiwum wiadomości