Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 19 stycznia 2022 Wójt Gminy Oświęcim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci gazowej w Babicach przy ulicy Kasztanowej” na działkach nr 2438, 1755, 1746/1, 1745 w miejscowości Babice, Gmina Oświęcim, przy ulicy Kasztanowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Wtorek, 14 grudnia 2021 Wójt Gminy zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie sieci gazowej w Zaborzu przy ul. Wodnej"

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy Piątek, 3 września 2021 Od 1 września 2021 r. do 22 września 2021r zostaną ponownie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy. Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 8 października 2021 r.

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Stawy Monowskie i Poręba Wielka

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Stawy Monowskie i Poręba Wielka Piątek, 16 lipca 2021 Od 12 lipca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat oraz zmiany mpzp fragmentu terenu położonego w sołectwie Stawy Monowskie. Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, w sali nr 40 o godz. 14.30 (mpzp Stawy Monowskie) i o godz. 15.30 (mpzp Poręba Wielka)

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy Czwartek, 15 kwietnia 2021 Od 23 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021r zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy. Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 31maja 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Poniedziałek, 25 stycznia 2021 Wójt Gminy Oświęcim zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie i budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z likwidacją stacji redukcyjnej II stopnia (obręb Grojec, obręb Rajsko).

Komunikat Wójta Gminy Oświęcim dot. awarii systemu teleinformatycznego w Starostwie

Komunikat Wójta Gminy Oświęcim dot. awarii systemu teleinformatycznego w Starostwie Poniedziałek, 19 października 2020 W związku z awarią systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, występują trudności w pozyskaniu dokumentów z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oświęcim

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oświęcim Czwartek, 29 sierpnia 2019 Uchwała Nr XI/105/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim

Punkty adresowe Gminy Oświęcim

Punkty adresowe Gminy Oświęcim Środa, 2 stycznia 2019 Punkty adresowe Gminy Oświęcim ...

System Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim

System Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim Piątek, 29 grudnia 2017 Zobaczy System Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim ..

archiwum wiadomości