Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oświęcim

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oświęcim Czwartek, 29 sierpnia 2019 Uchwała Nr XI/105/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim

Punkty adresowe Gminy Oświęcim

Punkty adresowe Gminy Oświęcim Środa, 2 stycznia 2019 Punkty adresowe Gminy Oświęcim ...

System Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim

System Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim Piątek, 29 grudnia 2017 Zobaczy System Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim ..

archiwum wiadomości