Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Czwartek, 11 kwietnia 2019 Obwieszczenie wójta Gminy Oświęcim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim.

System Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim

System Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim Piątek, 29 grudnia 2017 Zobaczy System Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim ..

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oświęcim

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oświęcim Wtorek, 30 czerwca 2015 Uchwała Nr IX/97/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim ...

archiwum wiadomości