Trwa opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego terenu położonego w sołectwie Zaborze oraz zmian planu terenu położonego w sołectwie Pławy

Trwa opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego terenu położonego w sołectwie Zaborze oraz zmian planu terenu położonego w sołectwie Pławy Wtorek, 13 lutego 2024 Przystępujemy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka oraz do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Pławy. Wnioski do Wójta Gminy Oświęcim dotyczące planów można składać do 05 marca 2024 roku.

Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim

Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim Środa, 6 września 2023 Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim w zakresie aktualizacji przebiegu drogi krajowej nr 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia na terenie miejscowości Pławy, Brzezinka, Rajsko, Grojec, Zaborze.

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Włosienica oraz Brzezinka

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Włosienica oraz Brzezinka Poniedziałek, 14 sierpnia 2023 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Włosienica w rejonie ulic 1 maja i Lazurowej oraz ponowne (II) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w sołectwie Brzezinka

Spotkanie informacyjne o rozwiązaniach przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brzezince

Poniedziałek, 19 czerwca 2023 20 czerwca w godzinach od 13.00 do 14.30 w Brzezince, odbędzie się spotkanie informacyjne o rozwiązaniach przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Badanie opinii na temat stanu terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w Brzezince

Badanie opinii na temat stanu terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w Brzezince Środa, 14 czerwca 2023 Urząd Gminy Oświęcim pracuje nad przygotowywaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Wtorek, 30 sierpnia 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci kablowej SN 15 kV oraz złącza kablowego ZKSN na dz. nr 1299/14, 325/23, 1397/21, 1397/24 obr. 0011 Rajsko, jedn. ewid. 121306_2 Oświęcim-obszar wiejsko” na części działek nr 1299/14, 325/23, 1397/21, 1397/24 w miejscowości Rajsko przy ulicy Edukacyjnej, Gmina Oświęcim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Piątek, 27 maja 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach” na części działek w miejscowości Grojec i Łazy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 11 maja 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem w sprawie dotyczącej inwestycji pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV” na części działki nr 2068/1 w miejscowości Babice, Gmina Oświęcim wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Czwartek, 5 maja 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej rozdzielczej przy ulicy Puściny w Łazach” na części działek nr 2070 w miejscowości Grojec i nr 112/154, 112/195, 112/62, 112/177, 112/178 w miejscowości Łazy, Gmina Oświęcim wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 20 kwietnia 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Wójta Gminy Oświęcim o o wydaniu decyzji odmawiającej BP EUROPA SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 236/103, obręb Zaborze, przy ulicy Zatorskiej, gm. Oświęcim.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 20 kwietnia 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Wójta Gminy Oświęcim o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na„Rozbudowie sieci gazowej rozdzielczej przy ulicy Leśniczówka w Porębie Wielkiej” na części działek nr 1016/69, 1016/53, 1016/50, 1016/86 w miejscowości Poręba Wielka, Gmina Oświęcim, przy ulicy Leśniczówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Piątek, 8 kwietnia 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej rozdzielczej przy ulicy Objazdowej w Stawach Monowskich” na części działek nr 1576/1, 1512, 1524, 1523, 1520/1, 1519, 1611 w miejscowości Stawy Monowskie, Gmina Oświęcim wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Piątek, 8 kwietnia 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim w zakresie dotyczącym aktualizacji przebiegu drogi krajowej nr 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia na terenie miejscowości: Pławy, Brzezinka, Rajsko, Grojec i Zaborze w gminie Oświęcim oraz o możliwości składania wniosków.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Poniedziałek, 28 marca 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej rozdzielczej przy ulicy Rybitwy w Rajsku” na części działek nr 1105/63, 1301/1, 1105/86 w miejscowości Rajsko, Gmina Oświęcim.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Czwartek, 10 marca 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie drogi krajowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Czwartek, 10 marca 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie sieci gazowej w Babicach przy ulicy Kasztanowej” na działkach nr 2438, 1755, 1746/1, 1745 w miejscowości Babice, Gmina Oświęcim, przy ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Piątek, 11 lutego 2022 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci gazowej rozdzielczej przy ulicy Leśniczówka w Porębie Wielkiej” na części działek nr 1016/69, 1016/53, 1016/50, 1016/86 w miejscowości Poręba Wielka, Gmina Oświęcim, przy ulicy Leśniczówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu w Porębie Wielkiej

Miejscowy plan zagospodarowania terenu w Porębie Wielkiej Wtorek, 8 lutego 2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 19 stycznia 2022 Wójt Gminy Oświęcim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci gazowej w Babicach przy ulicy Kasztanowej” na działkach nr 2438, 1755, 1746/1, 1745 w miejscowości Babice, Gmina Oświęcim, przy ulicy Kasztanowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Wtorek, 14 grudnia 2021 Wójt Gminy zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie sieci gazowej w Zaborzu przy ul. Wodnej"

archiwum wiadomości