Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oświęcim

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oświęcim Wtorek, 30 czerwca 2015 Uchwała Nr IX/97/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim ...

archiwum wiadomości