Brzezinka: pobocze Czernichowskiej wyremontowane

Brzezinka: pobocze Czernichowskiej wyremontowane Piątek, 26 lipca 2019 Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ulicy Czernichowskiej i odtworzeniu jej nawierzchni naprawy wymagało jeszcze utwardzone pobocze. W związku z tym kostka brukowa została ponownie ułożona na odcinku o długości ponad 400 metrów, od ulicy Anny Chrostek do skrzyżowania z Bukową.

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Suskiego we Włosienicy

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Suskiego we Włosienicy Poniedziałek, 22 lipca 2019 Inwestycja przewiduje budowę chodnika na ulicy Suskiego od ul. 1 maja do skrzyżowania z ul. Dębową, za kwotę prawie 535 tys. zł.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Wtorek, 16 lipca 2019 Wojewoda Małopolski wydał w dniu 12 lipca 2019 r. postanowienie znak: WI-XI.7820.1.45.2018.JG o podjęciu zwieszonego postępowania administracyjnego na żądanie strony oraz o możliwości zapoznania się z aktami w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Wtorek, 25 czerwca 2019 Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2019 r. wydał postanowienie znak: WI-IX.7820.1.57.2018.HD oraz decyzję Nr 21/2019, znak: WI-XI.7820.1.57.2018.HD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczące inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Beskidzka) od km 5+573 odc. 010 do km 0+063 odc. 020 w miejscu skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 1864K (ul. Jagiellończyka) od km lok. 0+026 (km 0+000 środek skrzyżowania) do km lok. 0+054 i drogą gminną nr G510166K (ul. Czajki) od km lok. 0+022 (km 0+000 środek skrzyżo-wania) do km lok. 0+065 w miejscowości Grojec, gmina Oświęcim, województwo małopolskie, wraz z rozbudową skrzyżowania, w ramach zadania: Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty oraz DW 949 w miejscowości Osiek.

Broszkowice: odbiór inwestycji w Domu Ludowym

Broszkowice: odbiór inwestycji w Domu Ludowym Poniedziałek, 17 czerwca 2019 Sala widowiskowa Domu Ludowego została zmodernizowana. Roboty rozpoczęte pod koniec marca trwały do końca maja. Inwestycja została odebrana 14 czerwca.

Zamknięcie odcinka ul. Jagiellończyka

Zamknięcie odcinka ul. Jagiellończyka Środa, 15 maja 2019 W związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1864k ul. Jagiellończyka w Grojcu" informujemy, że w dniu 18 maja 2019 r. (sobota) nastąpi czasowe zamknięcie dla ruchu odcinka tej ulicy o długości około 200 m drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 948 (ul. Beskidzka).

Uwaga! Most Bronisław łączący Harmęże z Wolą zamknięty do odwołania

Uwaga! Most Bronisław łączący Harmęże z Wolą zamknięty do odwołania Piątek, 26 kwietnia 2019 Most Bronisław, łączący Harmęże z Wolą ze względu na grożącą katastrofę budowlaną został zamknięty, aż do odwołania.

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego Czwartek, 11 kwietnia 2019 Obwieszczenie o wydaniu 9 kwietnia 2019 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowej drogi dojazdowej do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” (przedłużenie ul. Kombatantów) łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczną w Brzezince od km 0+016,33 do km 0+378,70”.

Zmiany w budżecie i planie inwestycji

Zmiany w budżecie i planie inwestycji Czwartek, 11 kwietnia 2019 Inwestycje, które w sumie będą kosztować ponad 1,8 miliona zł, to najważniejsze zmiany wprowadzone do tegorocznego budżetu przez Radę Gminy na wniosek wójta Mirosława Smolarka.

Broszkowice: modernizacja sali w Domu Ludowym

Broszkowice: modernizacja sali w Domu Ludowym Środa, 27 marca 2019 W tym tygodniu w Domu Ludowym w Broszkowicach rozpoczęły się prace, których efektem będzie modernizacja sali widowiskowej. Równocześnie powstanie Izba Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oświęcim.

archiwum wiadomości