Informacje o dofinansowaniach

Modernizacja placów zabaw w sołectwach Stawy Grojeckie, Stawy Monowskie i Pławy w gminie Oświęcim

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Modernizacja i zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w okolicach budynku GOPS w Stawach Grojeckich – etap III – górka saneczkowa

Modernizacja i zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego
w okolicach budynku GOPS w Stawach Grojeckich
– etap III – górka saneczkowa

 

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny

Małopolska Tarcza Antykryzysowa
- Pakiet Edukacyjny

 

 

 

Wymiana źródła ciepła w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej

 

Rządowy Fundusz

Inwestycji Lokalnych

 

Zdalna szkoła +

 

Zdalna szkoła

 

Wymiana kotła wraz z instalacją centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Porębie Wielkiej

 

 

"Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NASTART!"

 

Bezpieczna Małopolska 2019

 

"Przebudowa ul. Al. Ogrodowa w Grojcu - etap I"

 

Posiłek w szkole i w domu

"Posiłek w szkole i w domu"

 

Dofinansowanie z budżetu państwa do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s  w Grojcu

 

"Modernizacja sali widowiskowej w Domu Ludowym w Broszkowicach wraz z utworzeniem Izby Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Oświęcim"

 

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

 

"Wymiana niesprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim - paliwa stałe"

 

"Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka"

 

Oświęcim - Vavrecka z dziedzictwem w przyszłość

 

Aktywne Lato z OKSiR

 

"E-urzędy w województwie małopolskim"

 

"E-mocni - cyfrowe umiejętności, realne korzyści"

 

"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim"

 

Projekt Budowy Instalacji Odnawialny Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

 

Modernizacja Domu Ludowego w Grojcu - wymiana dachu, ocieplenie i odnowienie elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku