Przebudowa ul. Aleja Ogrodowa w Grojcu

Przebudowa ul. Aleja Ogrodowa w Grojcu Wtorek, 25 września 2018 Operacja pn. "Przebudowa ul. Al. Ogrodowa w Grojcu - etap I" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa kanalizacji w Brzezince

Budowa kanalizacji w Brzezince Wtorek, 25 września 2018 Operacja pn. "Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji "gospodarka wodno-ściekowa".

archiwum wiadomości