Informacje o dofinansowaniach

 

„Cyberbezpieczny Samorząd”

 

Projekt pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Poręba Wielka oraz modernizacja placów zabaw  w miejscowościach Brzezinka, Dwory Drugie, Rajsko i Włosienica w gminie Oświęcim”.

 

 

Projekt mikrograntowy pn. „Tłumacz języka migowego online”.

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Brzezinka - etap II

 

Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach
domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim – paliwa gazowe

 

„Cyfrowa Gmina”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Nowa przestrzeń na podnoszenie kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców - modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych.

 

Małopolska Tarcza Antyktyzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.
Grant nr 2

 

Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu
- etap I

 

Modernizacja placów zabaw w sołectwach Stawy Grojeckie, Stawy Monowskie i Pławy w gminie Oświęcim

 

 

Modernizacja i zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w okolicach budynku GOPS w Stawach Grojeckich – etap III – górka saneczkowa

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap VI 2021-2025 - Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezince

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Grant nr 1
 

 

Wymiana źródła ciepła w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Zdalna szkoła +

 

Zdalna szkoła

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim - rejon sołectw Brzezinka, Harmęże, Pławy

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020 - Budowa drogi odbarczającej usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Brzezince

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020 - Budowa nowej drogi dojazdowej do Judenrampe i Ziemniaczarek w Brzezince

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020 - Przebudowa ul. Wierzobowej w Brzezince

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020 - Przebudowa odcinka ul. Zapłocie w Brzezince

 

Wymiana kotła wraz z instalacją centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Porębie Wielkiej

 

"Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NASTART!"

 

Bezpieczna Małopolska 2019

 

"Przebudowa ul. Al. Ogrodowa w Grojcu - etap I"

 

Posiłek w szkole i w domu

 

Dofinansowanie z budżetu państwa do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s  w Grojcu

 

"Modernizacja sali widowiskowej w Domu Ludowym w Broszkowicach wraz z utworzeniem Izby Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Oświęcim"

 

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

 

"Wymiana niesprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim - paliwa stałe"

 

"Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka"

 

Oświęcim - Vavrecka z dziedzictwem w przyszłość

 

Aktywne Lato z OKSiR

 

"E-urzędy w województwie małopolskim"

 

"E-mocni - cyfrowe umiejętności, realne korzyści"

 

"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim"

 

Projekt Budowy Instalacji Odnawialny Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

 

Modernizacja Domu Ludowego w Grojcu - wymiana dachu, ocieplenie i odnowienie elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku