Kolejne komputery dla uczniów

Do szkół trafiło kolejnych 18 laptopów. Będą mogli z nich korzystać najbardziej potrzebujący uczniowie. Komputery będą pomagały podczas lekcji prowadzonych w szkolnych klasach. Jeśli zajdzie taka konieczność, sprzęt będzie używany do zdalnej nauki.

Gmina Oświęcim kupiła sprzęt komputerowy za pieniądze uzyskane w projekcie "Zdalna Szkoła +”, który jest realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Łączna kwota dofinansowania w ramach projektu to 54.990,00 złotych brutto.

 

Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramownia niezbędnego do nauki zdalnej. Wsparcie ma być skierowanie bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).


18 laptopów kosztowało prawie 45 tys. zł. W rozstrzygniętym we wrześniu przetargu nie wykorzystano wszystkich pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Dlatego w kolejnym postępowaniu nasz samorząd kupi kolejne komputery dla uczniów.


Laptopy otrzymały szkoły:

SP Babice - 4 szt.

SP Brzezinka - 3 szt.

SP Grojec - 3 szt.

SP Rajsko - 1 szt.

SP Poręba Wielka - 3 szt.

SP Włosienica - 3 szt.

SP Zaborze - 1 szt.

 

___________

 

Gmina Oświęcim kupiła kolejny sprzęt komputerowy za pieniądze uzyskane w projekcie "Zdalna Szkoła +”, realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które pozostały po zakupie I tury laptopów we wrześniu.

 

5 laptopów kosztowało 12,5 tys. zł.  Do zakupu w/w gmina dołożyła własne środki w wysokości 2.272,65 złotych brutto.

 

Laptopy otrzymały szkoły:

SP Babice - 1 szt.

SP Grojec - 1 szt.

SP Poręba Wielka - 1 szt.

SP Włosienica - 1 szt.

ZSP Harmęże - 1 szt.

 

 

 

GALERIA