Od 01.01.2017 roku obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych

Od 01.01.2017 roku obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych Poniedziałek, 2 stycznia 2017 Zgodnie z Uchwałą XVI/281/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 01 stycznia 2017 r. zmianie ulegają druki deklaracji i informacji podatkowych.

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Wtorek, 12 stycznia 2016 Podatnicy są zobowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca albo siedziby podatnika, jak również korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Wydanie zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych

Wydanie zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych Wtorek, 12 stycznia 2016 Rodzaje zaświadczeń: 1) Zaświadczenie o: niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości, wysokości zobowiązań spadkodawcy, wysokości zaległości podatkowych zbywającego, wysokości zaległości podatkowych podatnika. 2) Zaświadczenie o stanie majątkowym.

Zgłoszenie INFORMACJI/DEKLARACJI dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego

Zgłoszenie INFORMACJI/DEKLARACJI dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego Poniedziałek, 11 stycznia 2016 Składanie informacji podatkowych przez osoby fizyczne, niezbędnych do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Składanie deklaracji podatkowych przez osoby prawne.

archiwum wiadomości