Podatek od nieruchomości w 2020 roku

Stawka podatku od budynków mieszkalnych wzrośnie o 3 procent. Nieco bardziej – o ok. 7-8 procent – wzrośnie podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Ważna zmiana dotyczy tzw. pozostałych budynków: nie będzie już osobnych stawek za garaże i budynki gospodarcze.

Do 2019 roku były stosowane osobne stawki za garaże oraz budynki gospodarcze służące wyłącznie działalności rolniczej, ktore są własnością podatników nie będących rolnikami. Od przyszłego roku nie będzie takiego rozróżnienia. Wymienione typy nieruchomości będą objęte jedną stawką w wysokości 6,50 zł/m2.

 

Najczęściej stosowane stawki zostały określone następująco:
– od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,68 zł/m2,
– od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna: 21,00 zł/m2,
– od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,83 zł/m2.

 

Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę w tej sprawie na sesji 20 listopada br. Radni przyjęli projekt przedłożony przez wójta. W dyskusjach podczas posiedzeń komisji podkreślali konieczność zapewnienia w budżecie środków na realizację zadań samorządu, głównie wydatków inwestycyjnych. Zwracali też uwagę, że przyjęte stawki są wciąż dalekie od maksymalnych wartości określonych w ustawie. Dla wymienionych wyżej typów nieruchomości wynoszą one odpowiednio: 0,81 zł/m2, 23,90 zł/m2 oraz 0,95 zł/m2.

 

UCHWAŁA RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (PDF)