Zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza

Zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza Poniedziałek, 24 stycznia 2022 24 stycznia 2022 r. w godzinach 9:00-24:00 obowiązuje 2 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla powiatu oświęcimskiego.

Zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza

Zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza Poniedziałek, 24 stycznia 2022 24 stycznia 2022 r. w godzinach 7:00-24:00 obowiązuje 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla powiatu oświęcimskiego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Czwartek, 20 stycznia 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach”.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Czwartek, 20 stycznia 2022 Wojewoda Małopolski zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zabawa i nauka o ekologii

Zabawa i nauka o ekologii Środa, 19 stycznia 2022 Gminne placówki oświatowe otrzymały gry planszowe omawiające problematykę czystego powietrza.

Eko-książki w gminnej bibliotece

Eko-książki w gminnej bibliotece Środa, 19 stycznia 2022 Czytelnicy gminnej biblioteki mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat smogu i zmian klimatycznych, korzystając z książek zakupionych w ramach projektu „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 19 stycznia 2022 Wójt Gminy Oświęcim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci gazowej w Babicach przy ulicy Kasztanowej” na działkach nr 2438, 1755, 1746/1, 1745 w miejscowości Babice, Gmina Oświęcim, przy ulicy Kasztanowej.

archiwum wiadomości