Wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnych w gminie Oświęcim

Wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnych w gminie Oświęcim Piątek, 19 lipca 2019 Do Urzędu Gminy Oświęcim dotarły dane podsumowujące wyniki egzaminów kończących gimnazja i szkoły podstawowe.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Porębie Wielkiej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Porębie Wielkiej Czwartek, 18 lipca 2019 Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Poręba Wielka przy ulicy Wadowickiej, o łącznej powierzchni 0.4646 ha cena wywoławcza 200.000,- zł

Zgłoszenie INFORMACJI/DEKLARACJI dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego

Zgłoszenie INFORMACJI/DEKLARACJI dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego Poniedziałek, 1 lipca 2019 Składanie informacji podatkowych przez osoby fizyczne, niezbędnych do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Składanie deklaracji podatkowych przez osoby prawne.

Informacja o obowiązkach sprawozdawczych podmiotów korzystających ze środowiska

Informacja o obowiązkach sprawozdawczych podmiotów korzystających ze środowiska Środa, 17 lipca 2019 Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych lub innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami.

Rocznica Rzezi Wołyńskiej

Rocznica Rzezi Wołyńskiej Poniedziałek, 15 lipca 2019 W sobotę 13 lipca odbyły się w Oświęcimiu uroczystości upamiętniające 76. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Historycy szacują, że w wyniku działań ukraińskich nacjonalistów kierowanych przez przywódców OUN i UPA w latach 1943-45 w bestialski sposób zamordowano około 60 tys. Polaków mieszkających na dawnych kresach II Rzeczypospolitej.

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie Wtorek, 9 lipca 2019 PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowanym przedsięwzięciem, tj. rozbudową drogi gminnej – Alei Ogrodowej w Grojcu.

Zupa Biełucha z Broszkowic najlepszym produktem lokalnym

Zupa Biełucha z Broszkowic najlepszym produktem lokalnym Piątek, 5 lipca 2019 Danie zostało nagrodzone w ramach konkursu Kulinarne Powroty- Smaki Czterech Regionów, który został przeprowadzony w ramach krajowego projektu współpracy pt. „Kulinarne Unikaty Chałup- Nowością Inspiracją Atrakcją”- KUCHNIA, którego uczestnikiem jest LGD Dolina Soły.

archiwum wiadomości