Informacja w sprawie planowanego otwarcia przedszkoli

Informacja w sprawie planowanego otwarcia przedszkoli Wtorek, 5 maja 2020 Od dnia 11 maja 2020 r. otwarte zostaną Przedszkola Samorządowe Gminy Oświęcim.

"Baśń o trzech konikach"

Czwartek, 7 stycznia 2021 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim zaprasza dzieci oraz młodzież do obejrzenia baśni inspirowanej motywami ludowymi, która przypomina, jak ważne jest to, by być sobą oraz że dobro, które ofiarowujemy, zawsze do nas wróci.

Praca urzędu w okresie świątecznym

Praca urzędu w okresie świątecznym Wtorek, 22 grudnia 2020 Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 71/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku w zamian za święta przypadające w sobotę informuję, że w dniu 24 grudnia 2020r. Urząd Gminy Oświęcim będzie nieczynny.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Czwartek, 10 grudnia 2020 Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że w dniu 16 listopada wszczęte zostało na wniosek postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód przyziemnych oraz wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej S1 na dz. nr ew. 1518/5 obręb 0001 Brzeszcze w miejscowości Brzeszcze.

Rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej

Rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej Poniedziałek, 30 listopada 2020 „Pamięć i postpamięć – rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej. W 80. rocznicę masowych wywózek do ZSRS” – to tytuł konferencji popularnonaukowej, na którą zapraszają Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.