Informacja w sprawie planowanego otwarcia przedszkoli

Informacja w sprawie planowanego otwarcia przedszkoli Wtorek, 5 maja 2020 Od dnia 11 maja 2020 r. otwarte zostaną Przedszkola Samorządowe Gminy Oświęcim.

Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego

Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 31 marca 2021 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.71.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 i w km od 28,612 do 28,676 wraz ze stacją Oświęcim i pozostałymi liniami kolejowymi zlokalizowanymi na stacji Oświęcim

Usunięcie awarii centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Oświęcim

Usunięcie awarii centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Oświęcim Środa, 7 kwietnia 2021 Usunięto awarię centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Oświęcim. Kontakt telefoniczny z Urzędem jest już możliwy.

Utrudnienia w ruchu w Porębie Wielkiej

Utrudnienia w ruchu w Porębie Wielkiej Piątek, 26 marca 2021 29 i 30 marca br. odcinek ulicy Wadowickiej w Porębie Wielkiej (w rejonie skrzyżowania z ulicą Grottgerówka) będzie wyłączony z ruchu.

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenia

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenia Czwartek, 18 marca 2021 IMGW - PIB ostrzega o możliwości wystąpienia oblodzeń. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna ok. -5 st.C.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Piątek, 12 marca 2021 Wojewoda Małopolski zawiadamia o ustaleniu nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym - do 12 kwietnia 2021 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: "Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej od km 16,337 do km 16.406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93.