Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Piątek, 8 stycznia 2021 Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudowa układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej od km 16,337 do km 16,406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93"

"Baśń o trzech konikach"

Czwartek, 7 stycznia 2021 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim zaprasza dzieci oraz młodzież do obejrzenia baśni inspirowanej motywami ludowymi, która przypomina, jak ważne jest to, by być sobą oraz że dobro, które ofiarowujemy, zawsze do nas wróci.

Konkurs pocztówkowy rozstrzygnięty!

Konkurs pocztówkowy rozstrzygnięty! Środa, 23 grudnia 2020   Dziękujemy za wszystkie nadesłane do Biblioteki pocztówki. Zachwyciły nas Wasze prace, a życzenia pocztówkowe napełniły nas wiarą i optymizmem.   Komisja konkursowa, mając na względzie samodzielne wykonanie prac oraz walory artystyczne wybrała trzy równo

Praca urzędu w okresie świątecznym

Praca urzędu w okresie świątecznym Wtorek, 22 grudnia 2020 Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 71/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku w zamian za święta przypadające w sobotę informuję, że w dniu 24 grudnia 2020r. Urząd Gminy Oświęcim będzie nieczynny.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Czwartek, 10 grudnia 2020 Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że w dniu 16 listopada wszczęte zostało na wniosek postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód przyziemnych oraz wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej S1 na dz. nr ew. 1518/5 obręb 0001 Brzeszcze w miejscowości Brzeszcze.

Rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej

Rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej Poniedziałek, 30 listopada 2020 „Pamięć i postpamięć – rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej. W 80. rocznicę masowych wywózek do ZSRS” – to tytuł konferencji popularnonaukowej, na którą zapraszają Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.