Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Czwartek, 16 kwietnia 2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w obrębie Brzezinka.

Świąteczne życzenia

Świąteczne życzenia Sobota, 11 kwietnia 2020 Świąteczne życzenia od przewodniczącej Rady Gminy Bernardyny Bryzek i wójta Mirosława Smolarka.

Akcja deratyzacji

Akcja deratyzacji Czwartek, 9 kwietnia 2020 Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia akcji deratyzacji we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz budynkach produkcyjnych, handlowych i gospodarczych w terminie od 20 kwietnia do 20 maja 2020 r.

Komunikaty ARiMR

Komunikaty ARiMR Czwartek, 9 kwietnia 2020 Do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski:
– o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw,
– o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych". 

Informacja Wojewody Małopolskiego

Informacja Wojewody Małopolskiego Środa, 8 kwietnia 2020 Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 11 marca 2020 r. decyzji Nr 13/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.137.2019.PZ o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odc. nr 2 od km 11,850 do km 24,053.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Czwartek, 2 kwietnia 2020 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 29 maja 2020 r.

Odwołane uroczystości w Harmężach

Odwołane uroczystości w Harmężach Środa, 25 marca 2020 Uroczystości związane z 79. rocznicą wysiedlenia Harmęż nie odbędą się. 27 marca zostanie odprawiona msza święta, która będzie transmitowana przez internet.