Wizualizacja wyników wyborów na terenie Gminy Oświęcim

Wizualizacja wyników wyborów na terenie Gminy Oświęcim Wtorek, 23 października 2018 Wizualizacja WYNIKÓW wyborów Wójta Gminy Oświęcim
Wizualizacja WYNIKÓW wyborów do Rady Gminy Oświęcim
Wizualizacja WYNIKÓW wyborów do Rady Gminy Oświęcim - w poszczególnych OKRĘGACH

Wizualizacja WYNIKÓW wyborów do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa na terenie Gminy Oświęcim

Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wtorek, 23 października 2018 W ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, aż siedem szkół podstawowych z Gminy Oświęcim otrzymało w 2018 r. dotację w wysokości 98 000,00 zł na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. Gmina zabezpieczyła wkład własny w wysokości 24 500,00 zł. Całkowita kwota, za którą szkoły zakupią nowoczesny sprzęt wynosi 122 500,00 zł.

Nowości w bibliotekach szkolnych

Nowości w bibliotekach szkolnych Poniedziałek, 22 października 2018 Kolejne szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Oświęcim uzyskały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Spotkanie informacyjne LGD Dolina Soły

Spotkanie informacyjne LGD Dolina Soły Piątek, 19 października 2018 LGD Dolina Soły zaprasza na spotkanie informacyjne nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe operacji z zakresu rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną oraz na projekty grantowe z zakresu: "Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego". Spotkanie odbędzie się 25.10.2018 r. o godz.10.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD Dolina Soły, Rajsko ul. Edukacyjna 9.

Obchody Dnia Edukacji

Obchody Dnia Edukacji Piątek, 19 października 2018 Przez cały tydzień odbywały się uroczystości związane z Dniem Edukacji. Pracownicy oświaty przyjmowali życzenia i podziękowania od przedszkolaków, uczniów, rodziców i pracowników samorządu.

Akcja deratyzacji

Akcja deratyzacji Piątek, 19 października 2018 Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia akcji deratyzacji we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz budynkach produkcyjnych, handlowych i gospodarczych w terminie od 20 października do 20 listopada 2018 r.

Dzień z Treflikiem

Dzień z Treflikiem Czwartek, 18 października 2018 Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy z Treflikami. Wszystkie materiały dostępne w wiadomości.

Spartakiada KGW

Spartakiada KGW Czwartek, 18 października 2018 13 października w Jaworzu odbyła się VIII Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich. Naszą gminę reprezentowały KGW Brzezinka i KGW Pławy.

Szkoła w Grojcu – ratują i uczą ratować

Szkoła w Grojcu – ratują i uczą ratować Czwartek, 18 października 2018 Uczniowie szkoły w Grojcu już szósty raz uczestniczyli w ogólnopolskiej próbie bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 137 osób ćwiczyło na ośmiu fantomach przekazanych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Święto Patrona szkoły w Zaborzu

Święto Patrona szkoły w Zaborzu Czwartek, 18 października 2018 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborzu uczcili Dzień Edukacji w sobotę 13 października. W akcji „Cała szkoła czyta…” lekturze oddali się wszyscy – od Laury z klasy pierwszej do Mikołaja z klasy trzeciej gimnazjum.

archiwum wiadomości