Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego Środa, 20 stycznia 2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.

Mała retencja - dotacje

Mała retencja - dotacje Wtorek, 19 stycznia 2021 Departament Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina, że do 28 lutego 2021 r. można składać wnioski do dofinansowanie na m.in. budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

Strażacy z Włosienicy mają nowy wóz

Strażacy z Włosienicy mają nowy wóz Niedziela, 17 stycznia 2021 15 stycznia na plac przy ulicy Suskiego wjechał w świetle rac nowy samochód. Prawdziwa feta musi poczekać, aż pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Strażacy podkreślali więc, że prezentacja wozu w mroźny piątkowy wieczór miała skromny charakter.

Pomoc dla policji

Pomoc dla policji Niedziela, 17 stycznia 2021 Gmina Oświęcim dofinansowała remont schodów komendy Policji w Oświęcimiu.

Informacje dla osób przystępujących do szczepienia przeciw COVID-19

Informacje dla osób przystępujących do szczepienia przeciw COVID-19 Piątek, 15 stycznia 2021 Od 15 stycznia br. można dokonać rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia osób powyżej 70 roku życia. Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia br.

Szczepienia przeciw COVID-19

Szczepienia przeciw COVID-19 Piątek, 15 stycznia 2021 Gmina Oświęcim zapewni darmowy transport osobom mającym trudność z dotarciem na wyznaczone szczepienie. Potrzebę dowozu do punktu szczepień można zgłosić telefonicznie do urzędu gminy Oświęcim.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piątek, 15 stycznia 2021 Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Również w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty (zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, np. narodziny dziecka, zwiększenie liczby mieszkańców, zmiana miejsca zamieszkania, utrata ulgi KDR) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej (kolejnej) deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.

Zwolnienie w części z opłaty dla kompostujących bioodpady

Zwolnienie w części z opłaty dla kompostujących bioodpady Piątek, 15 stycznia 2021 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w dniu 9 listopada 2020 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r.

Zaproszenie na konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) - Stop Powodzi

Zaproszenie na konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) - Stop Powodzi Czwartek, 14 stycznia 2021 Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Do 22 czerwca 2021 r. odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju.

archiwum wiadomości