Zasłużony dla Gminy Oświęcim

Tytuł Zasłużony dla Gminy Oświęcim nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy Oświęcim osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz które za swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się Gminie Oświęcim, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

 

Szczegóły dotyczące nadawania tytułu określa Uchwała NR V/30/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie: zasad przyznawania Tytułu „Zasłużony Dla Gminy Oświęcim”, zmieniona Uchwałą NR XIX/173/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zasad przyznawania Tytułu „Zasłużony Dla Gminy Oświęcim”

 

 

Dotychczas tytuł "Zasłużony dla Gminy Oświęcim" otrzymali:

 

    EDYCJA 2024

 • Izabela Krzemień
 • Jan Tobiasz
 • Józef Domżał
 • Adam Wysogląd
 • Józef Księżarczyk
 • Marianna Kajor
 • Albin Kojm
 • Jerzy Noworyta
 • Stanisław Klekot
 • Danuta Heród
 • Leon Heród
 • Radosław Piela
 • Krystyna Kaczmarczyk
 • Anna Hałat

          Szczegółowe informacje oraz sylwetki osób nagrodzonych w 2024 roku.

 

EDYCJA 2023

 • Jadwiga Ludwin
 • Agata Pietrańczyk
 • Maria Grzybek
 • Maria Czerwik
 • Wanda Saternus
 • Józefa Zając
 • Marian Zając
 • Stanisław Pędziwiatr
 • Michał Smętek
 • Ryszard Smurzyński
 • Mieczysław Grubka
 • Józef Płonka
 • Kazimierz Sudnik

Szczegółowe informacje oraz sylwetki osób nagrodzonych w 2023 roku.

 

EDYCJA 2022

 • Ś.P. Dominik Dźwigoński
 • Sławomir Narza
 • Józef Pietrańczyk
 • Stanisława Gaweł
 • Irena Krzemień
 • Halina Kobosko
 • Zenobia Wełna
 •  KGW Pławy
 • KGW Harmęże
 •  KGW Stawy Grojeckie
 •  LKS Poręba Wielka
 •  OSP Stawy Monowskie
 •  OSP Rajsko

 

Szczegółowe informacje oraz sylwetki osób nagrodzonych w 2022 roku.

 

EDYCJA 2019

 • Genowefa Paszek
 • Kazimierz Filipek
 • Zygmunt Pietras
 • Małgorzata Korbel  
 • Maria Stachura 
 • Roman Paluchowski
 • Stanisław Pietrańczyk
 • ś.p. Izydor Smółka 
 • ś.p. Roman Filip
 • KGW Babice
 • KGW Broszkowice
 • KGW Brzezinka
 • LKS „PULS” Broszkowice
 • LKS „Solavia” Grojec
 • OSP Dwory Drugie
 • OSP Harmęże

 

Szczegółowe informacje oraz sylwetki osób nagrodzonych w 2019 roku.

 

EDYCJA 2018

 • Małgorzata Bucka
 • Wanda Heród
 • ś.p. Jadwiga Jachimowicz
 • Maria Romanek
 • Halina i Jerzy Garbuzowie
 • Jan Kasperczyk
 • Kazimierz Kwadrans
 • Józef Nowak
 • Adam Nowotarski
 • Zygmunt Sporysz
 • Zbigniew Starzec
 • Tadeusz Trzepałka
 • Kazimierz Wierzbicki
 • Jan Żurek
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Grojcu
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Stawach Monowskich
 • Koło Gospodyń Wiejskich we Włosienicy
 • Ludowy Klub Sportowy „Korona” Harmęże
 • Ludowy Klub Sportowy „Sygnał” Włosienica
 • Ludowy Klub Sportowy „Zaborzanka” Zaborze
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Broszkowicach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Wielkiej
 • Stowarzyszenie "Stop Fetorowi w Mieście i Gminie Oświęcim"

 

Szczegółowe informacje oraz sylwetki osób nagrodzonych w 2018 roku.

 

EDYCJA 2017

 • Marta Kuwik
 • Maria Pietrzyk
 • O. dr Piotr Cuber
 • Waldemar Stanisław Klisiak
 • śp. Władysław Kubica
 • Marian Ludwin
 • Stanisław Migdałek
 • Ludwik Noworyta
 • Mieczysław Noworyta
 • Stanisław Nowotarski
 • Edward Rusinek
 • Zygmunt Stanclik
 • ś.p. Robert Szczerbowski
 • Stanisław Waliczek
 • Władysław Zaliński
 • Krzysztof Zych
 • Koło Gospodyń Wiejskich Dwory Drugie
 • Koło Gospodyń Wiejskich Poręba Wielka
 • Koło Gospodyń Wiejskich Rajsko
 • LKS „Iskra” Brzezinka
 • LKS Rajsko
 • Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka
 • Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica

 

Szczegółowe informacje oraz sylwetki osób nagrodzonych w 2017 roku.

 

EDYCJA 2016 

 • Tadeusz Bożek:
 • Stanisław Chowaniec:
 • Władysław Chowaniec:
 • Marian Gołąb:
 • Edmund Kalfas:
 • Józef Kozioł:
 • Barbara Kramarczyk:
 • Helena Majerska:
 • Stefan Mąkina:
 • Halina Skrzypczyk:
 • Ks. Józef Święcicki:
 • Jan Zieliński:

 

Szczegółowe informacje oraz sylwetki osób nagrodzonych w 2016 roku.

 

EDYCJA 2015

 • Zbigniew Rogóż 
 • Eliza Góra 
 • Andrzej Bibrzycki 
 • Bronisław Jania 
 • Tadeusz Dziędziel 
 • Stanisław Rydzoń 
 • Józef Strycharski 
 • Jan Fabia
 • Jerzy Domżał 
 • Piotr Śreniawski 
 • Marek Sowa 

 

Szczegółowe informacje oraz sylwetki osób nagrodzonych w 2015 roku.