Zasłużony dla Gminy Oświęcim

Tytuł Zasłużony dla Gminy Oświęcim nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy Oświęcim osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz które za swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się Gminie Oświęcim, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

 

Szczegóły dotyczące nadawania tytułu określa Uchwała NR V/30/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie: zasad przyznawania Tytułu „Zasłużony Dla Gminy Oświęcim”.

 

 

Dotychczas tytuł "Zasłużony dla Gminy Oświęcim" otrzymali:

 • Zbigniew Rogóż  

 • Eliza Góra 

 • Andrzej Bibrzycki  

 • Bronisław Jania  

 • Tadeusz Dziędziel  

 • Stanisław Rydzoń  

 • Józef Strycharski  

 • Jan Fabia  

 • Jerzy Domżał  

 • Piotr Śreniawski

 • Marek Sowa 

 • Tadeusz Bożek

 • Stanisław Chowaniec

 • Władysław Chowaniec

 • Marian Gołąb

 • Edmund Kalfas

 • Józef Kozioł

 • Barbara Kramarczyk

 • Helena Majerska

 • Stefan Mąkina

 • Halina Skrzypczyk

 • Ks. Józef Święcicki

 • Jan Zieliński

 • Marta Kuwik

 • Maria Pietrzyk

 • O. dr Piotr Cuber

 • Waldemar Stanisław Klisiak

 • Władysław Kubic

 • Marian Ludwin

 • Stanisław Migdałek

 • Ludwik Noworyta

 • Mieczysław Noworyta

 • Stanisław Nowotarski

 • Edward Rusinek

 • Zygmunt Stanclik

 • Robert Szczerbowski

 • Stanisław Waliczek

 • Władysław Zaliński

 • Krzysztof Zych

 • Koło Gospodyń Wiejskich Dwory Drugie

 • Koło Gospodyń Wiejskich Poręba Wielka

 • Koło Gospodyń Wiejskich Rajsko

 • LKS „Iskra” Brzezinka

 • LKS Rajsko

 • Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka

 • Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica

 

Szczegółowa informacja i uzasadnienia dotyczące nagrodzonych tytułem dostępne są tutaj