Zasłużeni dla Gminy Oświęcim

Tradycyjnie Podczas tegorocznych Dni Gminy Oświęcim odbyła się ceremonia wręczenia statuetek Zasłużonym dla Gminy Oświęcim osobom i organizacjom. Prezentujemy biogramy Zasłużonych osób przygotowane w oparciu o uzasadnienia wnioskodawców.

Małgorzata Bucka

Nauczyciel z 34-letnim stażem, od 5 lat dyrektor Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej. Inicjuje mnóstwo projektów dydaktycznych. Aktywnie współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami, współorganizując cykliczne festyny rodzinne, kiermasze, pikniki, środowiskowe uroczystości. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jej ogromne zaangażowanie związane
z planowaniem i budową nowego budynku szkoły w Porębie Wielkiej dostosowanego do wymogów reformy oświaty. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek odbyła się wiosną 2017 r., a nauka w nowej szkole rozpocznie się już we wrześniu tego roku.

 

Wanda Heród

Wieloletnia działaczka ZSL, radna wielu szczebli samorządowych. Przewodnicząca KGW od 1983 r., założycielka zespołu „Porębianki” (obecnie „Porębianie”). Pracuje w Radzie Kobiet, nie zapomina o osobach starszych – z jej inicjatywy organizowane są dla nich spotkania opłatkowe. Wanda Heród zawsze powtarza, że „nie trzeba się samemu chwalić tym, co się zrobiło, bo to, co robimy dla innych, będzie dobrem, które ma najwyższą wartość".

 

Jadwiga Jachimowicz (pośmiertnie)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach w latach 1966-1977. Dzięki jej zaangażowaniu został wybudowany w Babicach nowy budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną, oddany do użytku w 1970 r., który do dziś pełni tę funkcję. W nowej szkole uczyły się dzieci z Babic, Broszkowic i Rajska. Stary budynek szkoły zaadaptowano na Przedszkole i Dom Nauczyciela. Pani Jachimowicz współpracowała z dowództwem 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, która jest patronem szkoły, dzięki czemu budynek i sale lekcyjne zostały wyposażone w pomoce naukowe i nowoczesny sprzęt. Pełniąc funkcję radnej działała na rzecz mieszkańców Gminy Oświęcim.

 

Maria Romanek

Sołtys Poręby Wielkiej w latach 1995-2006, radna Gminy Oświęcim w kadencji 2006-2010. Dzięki jej staraniom wykupiony został grunt pod cmentarz komunalny, wybudowano kaplicę i ogrodzono cmentarz. Na drogach gminnych utwardzono i wykonano szereg nowych nawierzchni, rozbudowano oświetlenie, przebudowano chodnik w centrum Poręby Wielkiej. Przedszkole zyskało plac zabaw za Domem Ludowym, szkoła nową nawierzchnię na drodze dojazdowej i jej oświetlenie, OSP nowe garaże i utwardzenie terenu wokół remizy, LKS nowe tereny na boisko i budynek. Wielką troską Maria Romanek otaczała osoby starsze, samotne. Troszczyła się o nie i często pomagała im w załatwianiu spraw urzędowych jak i w codziennych bieżących problemach.

 

Halina i Jerzy Garbuzowie

Wieloletni, aktywni działacze na rzecz rozwoju i poprawy życia sołectwa Rajsko oraz Gminy Oświęcim. Cieszą się nieskazitelną opinią, a ich wsparcie na rzecz organizacji działających w sołectwie można zobaczyć niemal w każdym miejscu. Wspierali organizowanie niezliczonych imprez zarówno rzeczowo jak i własnym zaangażowaniem.

 

Jan Kasperczyk

Były  piłkarz, koszykarz i bokser klubu LKS „Iskra" w Brzezince. Od wielu lat działacz w sportowy. Jako prezes LKS „Iskra" w Brzezince wspólnie z Radą Sołecką, której członkiem był w latach 60., organizował budowę boiska sportowego „Orlik" w Brzezince. Był inicjatorem budowy wodociągów i elektryfikacji sołectwa Brzezinka. Członek Zarządu Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę w Brzezince. Jeden z inicjatorów wykonania tablic upamiętniających krzywdę i wysiedlenie mieszkańców Brzezinki oraz okolicznych wsi. Tablice te stanęły przed Bramą Śmierci byłego obozu Birkenau.

 

Kazimierz Kwadrans

Od października 1964 r. brał udział przy budowie nowej remizy, a w 1968 r. wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej Stawy Monowskie, obejmując funkcję zastępcy naczelnika. Od 1972 r. przez 29 lat był prezesem OSP Stawy Monowskie. Jednostka w tym okresie wzbogaciła się o nowe zaplecze kuchenne i garażowe, otrzymała samochód. W 1987 r. druh Kwadrans powołał w Stawach Monowskich Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Obecnie jest Honorowym Prezesem OSP Stawy Monowskie.

 

Józef Nowak

Członek i działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince od ponad 65 lat, obecnie jej Honorowy prezes. Brał udział w wielu akcjach, m.in. w gaszeniu „gumowni" w Chełmku, lasu w Kuźni Raciborskiej oraz akcjach ratowniczych w czasie powodzi, które kilkakrotnie nawiedzały Gminę Oświęcim. Działa też w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Górniczych w Brzezince oraz jest członkiem Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu, gdzie od 1982 r. pełni funkcję skarbnika.

 

Adam Nowotarski

Długoletni sołtys wsi Zaborze, były radny. Inicjator wielu imprez dla społeczności lokalnej, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Zawsze do końca z należytą sumiennością wykonuje obowiązki gospodarza wsi podczas festynów, biesiad, ognisk, mszy patronalnych, majówek, turnieju piłkarzyków – zarówno podczas przygotowań jak i po, zawsze pierwszy i zawsze ostatni. Współorganizator pikników charytatywnych organizowanych na terenie przedszkola, fundator fantów podczas tych imprez.

 

Zygmunt Sporysz

W latach 1961-2010 członek Kółek Rolniczych w Porębie Wielkiej pełniący funkcję m.in. prezesa i skarbnika. Radny wielu szczebli samorządu terytorialnego. Przewodniczący Komitetu Budowy Domu Ludowego w Porębie Wielkiej. Inicjator przebudowy przedszkola, które oddano do użytku w 1993 r.

W latach 2006-2009 sołtys Poręby Wielkiej. W tym okresie rozpoczęto przebudowę głównego szlaku komunikacyjnego we wsi tj. ulicy Wadowickiej. W 2009 r. wyróżniony w konkursie na Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego.

 

Zbigniew Starzec

Doświadczony lokalny działacz społeczny i samorządowiec, zawsze przychylny i wspierający gminę Oświęcim. Od 2014 roku starosta Powiatu Oświęcimskiego. Współpraca pomiędzy samorządami w obecnej kadencji jest w dużej mierze jego zasługą. Dowodami są liczne wspólne inicjatywy i inwestycje, m.in.: remont dróg w Zaborzu, odwodnienie i remont ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej, odwodnienie i remont drogi pod wiaduktem kolejowym w Babicach, wspólny zakup defibrylatora dla Centrum Obsługi Turysty w Brzezince, dofinansowanie działalności Kobiecego Klubu Piłki Nożnej Iskra Brzezinka oraz Uniwersytetu Każdego Wieku we Włosienicy.

 

Tadeusz Trzepałka

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie jest koordynatorem Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, którego jednym z beneficjentów jest Gmina Oświęcim. Dał się poznać wszystkim swoim współpracownikom jako wzór urzędnika, który traktuje swoją pracę jako służbę wobec obywateli, zawsze chętny do pomocy, dążący do ułatwienia i usprawnienia procedur, potrafiący skutecznie rozwiązywać konflikty i pojawiające się problemy.

 

Kazimierz Wierzbicki

Założyciel firmy Trefl, która z małej, rodzinnej spółki rozwinęła się w duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwo – Grupę Trefl. Od 2016 r. wspiera – również finansowo – działalność Przedszkola Samorządowego w Zaborzu. Funduje nagrody w wielu konkursach i zawodach o zasięgu sołeckim, gminnym i powiatowym.

 

Jan Żurek

Jeden z założycieli Komitetu Budowy Domu Ludowego w Broszkowicach. Brał udział w pracach nad powstaniem tego obiektu, użyczając transportu, sprzętu i nie szczędząc czasu. Służy społeczności lokalnej od 1970 roku, kiedy został członkiem Rady Sołeckiej Broszkowic. Działa w niej do dziś.

 

 

Organizacje Zasłużone dla Gminy Oświęcim:

Koło Gospodyń Wiejskich w Grojcu

Koło Gospodyń Wiejskich w Stawach Monowskich

Koło Gospodyń Wiejskich we Włosienicy

Ludowy Klub Sportowy „Korona” Harmęże

Ludowy Klub Sportowy „Sygnał” Włosienica

Ludowy Klub Sportowy „Zaborzanka” Zaborze

Ochotnicza Straż Pożarna w Broszkowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Wielkiej

Stowarzyszenie "Stop Fetorowi w Mieście i Gminie Oświęcim"

GALERIA