Zwolnienie z 1/3 opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu w 2021 r.

Przedsiębiorcy z gminy Oświęcim sprzedający napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży mogą liczyć na zwolnienie w wysokości 1/3 opłaty za koncesja w 2021 roku, opłaconą do 31 stycznia.

  • Przedsiębiorcy, którzy wnieśli opłatę za rok 2021 jednorazowo  - mogą otrzymać zwrot w wysokości 1/3 wniesionej opłaty.

 

  • Przedsiębiorcy, którzy wnieśli I ratę opłaty – mogą otrzymać zwrot w wyskości pierwszej raty.

 

Warunkiem uzyskania zwrotu części opłaty jest złożenie do Wójta Gminy Oświęcim wniosku określonego w uchwale Rady Gminy Oświęcim, który znajduje się także w załączniku.

 

Zwolnienie następuje na podstawie:

Uchwały NR XXX/268/21 Rady Gminy Oświęcim, z dnia 17 lutego 2021 r., w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Oświęcim i zwrotu części tej opłaty.