Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku Piątek, 1 września 2023 Z dniem 23 sierpnia 2023 r. nastąpiła zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne przysługujące za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)

Zbiórka koców oraz śpiworów dla mieszkańców Ukrainy

Zbiórka koców oraz śpiworów dla mieszkańców Ukrainy Wtorek, 29 listopada 2022 Gmina Oświęcim wraz ze Stowarzyszeniem „POZYTYWNI” organizują zbiórkę nowych lub czystych, niezniszczonych koców i śpiworów dla mieszkańców Ukrainy.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku Środa, 9 listopada 2022 Z dniem 1 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana druku wniosku o wypłatę świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)

Wydano żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Wydano żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Piątek, 3 czerwca 2022 GOPS rozdysponował żywność dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy. Paczki żywnościowe trafiły do 300 osób, w tym 150 z Ukrainy.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana przepisów

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana przepisów Środa, 25 maja 2022 Pomoc przyznaje się na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 poz. 1020).

Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Wtorek, 17 maja 2022 GOPS informuje, że w dniach: • Piątek 20.05.2022r. godz. 11:00-14:00 • Poniedziałek 23.05.2022r. godz. 08:00 – 14:00 • Wtorek 24.05.2022r. godz. 08:00 – 14:00 • Środa 25.05.2022r. godz. 11:00-14:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Rajsku przy ul. Edukacyjnej 11 będzie wydana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

#Pomoc Ukrainie. Gminny magazyn pomocowy- dni otwarcia

#Pomoc Ukrainie. Gminny magazyn pomocowy- dni otwarcia Poniedziałek, 25 kwietnia 2022 Informujemy, że w miesiącu maju 2022r. gminny magazyn pomocowy dla uchodźców z Ukrainy mieszkających na terenie Gminy Oświęcim będzie otwarty w wybranych dniach :

Terminy przyjmowania wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczeń

Terminy przyjmowania wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczeń Piątek, 22 kwietnia 2022 Wnioski o ustalenie świadczeń dla uchodźców prosimy prosimy składać w poniedziałki, środy i piątki w godz.8.00-14.00. W tym czasie dyżuruje tłumacz języka ukraińskiego. Druki wniosków dostępne są w treści ogłoszenia.

Zbiórka finansowa na rzecz ukraińskich obywateli mieszkających w gminie Oświęcim

Zbiórka finansowa na rzecz ukraińskich obywateli mieszkających w gminie Oświęcim Wtorek, 5 kwietnia 2022 Gmina Oświęcim utworzyła wyodrębniony rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat na rzecz uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszej gminy.

Świąteczna zbiórka produktów codziennych dla rodzin z Ukrainy mieszkających w gminie Oświęcim

Świąteczna zbiórka produktów codziennych dla rodzin z Ukrainy mieszkających w gminie Oświęcim Wtorek, 5 kwietnia 2022 Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce produktów, które trafią do gminnego magazynu pomocowego GOPS. Dary z magazynu codziennie trafiają bezpośrednio do ukraińskich rodzin na terenie naszej gminy.

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty Czwartek, 31 marca 2022   Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki. Rodzic lub osoba sprawująca op

Przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczenia w wysokości 300,00 zł., świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej-zmiana dni

Przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczenia w wysokości 300,00 zł., świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej-zmiana dni Wtorek, 29 marca 2022 Wraz z wejściem w życie tzw. spec ustawy GOPS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie świadczeń dla uchodźców. Wnioski prosimy składać w poniedziałki, środy i piątki w godz.8.00-14.00. W tym czasie dyżuruje tłumacz języka ukraińskiego. Druki wniosków dostępne są w treści ogłoszenia.

ZUS : artykuły w języku polskim i ukraińskim na temat pomocy, którą uchodźcy mogą uzyskać w ZUS

ZUS : artykuły w języku polskim i ukraińskim na temat pomocy, którą uchodźcy mogą uzyskać w ZUS Poniedziałek, 28 marca 2022 ZUS przygotował artykuły w języku polskim i ukraińskim z niezbędnymi informacjami o świadczeniach, z których mogą skorzystać uchodźcy z Ukrainy. Jednocześnie uruchomił Infolinię pod numerem 22 444 02 55 udzielającą infromacji o świadczeniach. Інфолінія про сімейні виплати для громадян України 22 444 02 55

Bezpłatne lekcje online z podstaw języka polskiego

Bezpłatne lekcje online z podstaw języka polskiego Piątek, 25 marca 2022 Szkolenia z podstawy języka polskiego dla rodziców uczniów uczęszczających do polskich szkół, będących obywatelami Ukrainy.

Aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piątek, 25 marca 2022 Mieszkańcy Gminy Oświęcim goszczący osoby z Ukrainy, powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą aktualną ilość osób mieszkających pod adresem danej nieruchomości.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- aktualizacja

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- aktualizacja Środa, 23 marca 2022 Pomoc przyznaje się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 poz. 1020).

Pomoc dla dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - refundacja posiłków

Pomoc dla dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - refundacja posiłków Wtorek, 22 marca 2022   Na podstawie informacji przekazanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Grojcu zawiadamiamy, że obiady dla dzieci przybywających z Ukrainy i uczęszczających do gminnych szkół i przedszkoli będą refundowane. Szkoły i przedszkola o szczegółach będą info

Informacja dla rodziców dzieci ukraińskich przebywających na terenie gminy Oświęcim

Informacja dla rodziców dzieci ukraińskich przebywających na terenie gminy Oświęcim Poniedziałek, 21 marca 2022 Ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło platformę, dzięki której uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w formie zdalnej. Przygotowana platforma edukacyjna zawiera plany lekcji dla poszczególnych klas (od 1 do 11) i umożliwia dostęp do cyfrowych we

Oddziały przygotowawcze w gminie Oświęcim dla dzieci z Ukrainy

Oddziały przygotowawcze w gminie Oświęcim dla dzieci z Ukrainy Piątek, 18 marca 2022   W gminie Oświęcim planuje się otwarcie od 28 marca 2022 r. oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy. Rekrutacje będą prowadzić dwie szkoły wskazane przez Wójta Gminy Oświęcim Zarządzeniem nr 38/2022 z dnia 15 marca 2022 r.: - Szkoła Podstawowa im

Jednorazowa pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy / одноразової грошової допомоги громадянам України

Jednorazowa pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy / одноразової грошової допомоги громадянам України Środa, 16 marca 2022 Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.Wnioski prosimy składać w godz.8.00-14.00. W tym czasie dyżuruje też tłumacz języka ukraińskiego. Приймаємо заяви на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу.

archiwum wiadomości