Dofinansowania z budżetu państwa oraz z państwowych funduszy celowych

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych - ETAP I

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Modernizacja ulicy Przemysłowej w miejscowości Rajsko w Gminie Oświęcim

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap VI 2021-2025 - Przebudowa ul. Załawie w Babicach 

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap VI 2021-2025 - Przebudowa ul. Zapłocie w Brzezince

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap VI 2021-2025 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezince

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Rozbudowa drogi gminnej 510168K  w km 0+190 do km 0+380 w miejscowości Grojec, Gmina Oświęcim

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap VI 2021-2025 - Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezince

 

Wymiana źródła ciepła w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim - rejon sołectw Brzezinka, Harmęże, Pławy

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020 - Budowa drogi odbarczającej usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Brzezince

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020 - Budowa nowej drogi dojazdowej do Judenrampe i Ziemniaczarek w Brzezince

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020 - Przebudowa ul. Wierzobowej w Brzezince

 

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap V 2016-2020 - Przebudowa odcinka ul. Zapłocie w Brzezince

 

Posiłek w szkole i w domu

 

Dofinansowanie z budżetu państwa do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s  w Grojcu