Rozbudowa drogi gminnej 510168K w km 0+190 do km 0+380 w miejscowości Grojec, Gmina Oświęcim

Rozbudowa drogi gminnej 510168K w km 0+190 do km 0+380 w miejscowości Grojec, Gmina Oświęcim w ramach programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wysokość dofinansowania: 687 314,00 zł, wartość całkowita zadania: 1 404 809,57 zł.

 

Krótki opis zadania:

- przebudowa drogi do szerokości jezdni 5,0 (z uwzględnieniem poszerzeń na łukach)

- budowa małego ronda o średnicy wyspy środkowej Dw 12,0m i średnicy zewnętrznej ronda Dz=22,00

- budowa chodnika o szerokości 2,0m

- budowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa/budowa sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej

- przebudowa ogrodzenia i piłkochwytów

- przebudowa zjazdów

- budowa oświetlenia ulicznego

- wycinka drzew

- oznakowanie pionowe i poziome
Tagi