Akcja deratyzacji

Akcja deratyzacji Piątek, 19 października 2018 Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia akcji deratyzacji we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz budynkach produkcyjnych, handlowych i gospodarczych w terminie od 20 października do 20 listopada 2018 r.

Warsztaty dla przedsiębiorców i mieszkańców

Warsztaty dla przedsiębiorców i mieszkańców Wtorek, 9 października 2018 Zapraszamy mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Oświęcim oraz okolic do udziału w warsztatach pn. "Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo - razem zadbajmy o środowisko". Warsztaty dotyczyć będą tematyki efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz koncepcji "Zielonych stref energetycznych". Wstęp wolny.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Wtorek, 2 października 2018 Przypominamy o trwającej w październiku na terenie gminy Oświęcim zbiórce odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z terenu nieruchomości naszych mieszkańców. Mieszkańcy, którzy chcą oddać odpady wielkogabarytowe powinni zgłosić ten fakt na co najmniej 2 dni przed terminem odbioru do właściwej dla ich sołectwa firmy odbierającej odpady komunalne.

Informacja o odbieraniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Informacja o odbieraniu niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów komunalnych Czwartek, 6 września 2018 Podczas odbioru odpadów zmieszanych, który odbywa się co dwa tygodnie, nie będą odbierane odpady zmieszane wystawione w workach lub luzem.

Informacja dotycząca zbiórki odpadów biodegradowalnych

Informacja dotycząca zbiórki odpadów biodegradowalnych Poniedziałek, 3 września 2018 Informujemy, iż odbiór odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych) bezpośrednio sprzed posesji odbędzie się w miesiącu listopadzie, zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych sołectwach harmonogramami odbioru odpadów segregowanych. Odpady te powinny być zgromadzone w workach koloru brązowego z napisem „Bio”.

Dbajmy o powietrze! Stoisko informacyjne.

Dbajmy o powietrze! Stoisko informacyjne. Piątek, 31 sierpnia 2018 Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na ekogroszek, jak również tych zainteresowanych tematyką ochrony powietrza, zapraszamy do odwiedzin stoiska Ekodoradcy na zebraniach wiejskich.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Uchwała antysmogowa dla Małopolski Wtorek, 14 sierpnia 2018 Sprawdź, co zmienia uchwała antysmogowa dla naszego województwa.

Uwaga! Zły piec

Uwaga! Zły piec Sobota, 11 sierpnia 2018 W przyszłym roku zakończy się realizacja projektu, w którym mieszkańcy gminy Oświęcim mogą otrzymać dotację do wymiany starego pieca na nowoczesny kocioł węglowy. Żeby móc wziąć dofinansowanie, trzeba zacząć je załatwiać teraz, jeszcze w tym miesiącu. Jesienią będzie zbyt późno i szansa na kilka tysięcy złotych przepadnie.

Dotacje na wymianę starych pieców - przypomnienie

Dotacje na wymianę starych pieców - przypomnienie Piątek, 22 czerwca 2018 Wójt Gminy Oświęcim przypomina o możliwości zgłaszania budynków do projektu mającego na celu wymianę starych kotłów na nowoczesne kotły węglowe.

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Wtorek, 29 maja 2018 Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm).

archiwum wiadomości