Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Czwartek, 7 kwietnia 2022 Publikujemy listę przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim.

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Wtorek, 16 listopada 2021 NIEAKTUALNE Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim.

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Wtorek, 21 września 2021 NIEAKTUALNE Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim.

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 NIEAKTUALNE Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim.

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Środa, 14 października 2020 NIEAKTUALNE Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim.

Obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych Poniedziałek, 14 marca 2016

Wójt Gminy Oświęcim przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

archiwum wiadomości