Obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych i osadów ściekowych.

Obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych i osadów ściekowych. Piątek, 19 sierpnia 2022 Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązkach i dopuszczalnych sposobach pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Czwartek, 7 kwietnia 2022 Publikujemy listę przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim.

archiwum wiadomości