Kontrole dotyczące pozbywania się ścieków z terenu nieruchomości

Kontrole dotyczące pozbywania się ścieków z terenu nieruchomości Piątek, 12 stycznia 2024 Przypominamy o obowiązkach dotyczących sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Ustawowe obowiązki dotyczą wszystkich nieruchomości – niezależnie od tego czy są wyposażone w osadnik na nieczystości (szambo), przydomową oczyszczalnię ścieków czy mają możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Kontrole dotyczące pozbywania się ścieków z terenu nieruchomości

Kontrole dotyczące pozbywania się ścieków z terenu nieruchomości Wtorek, 12 marca 2024 Przypominamy o obowiązkach dotyczących sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Ustawowe obowiązki dotyczą wszystkich nieruchomości – niezależnie od tego czy są wyposażone w osadnik na nieczystości (szambo), przydomową oczyszczalnię ścieków czy mają możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Wtorek, 2 stycznia 2024 Publikujemy listę przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim.

Wzór sprawozdania dla przedsiębiorców

Wzór sprawozdania dla przedsiębiorców Piątek, 10 lutego 2023 Wzór sprawozdania kwartalnego dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Ankieta nt. sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

Ankieta nt. sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych Środa, 18 stycznia 2023 Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków jest na bieżąco aktualizowana. Prosimy mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli ankiety o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych, o jej złożenie do Urzędu Gminy Oświęcim. O złożenie ankiety prosimy także w sytuacji, kiedy stan instalacji zmienił się w stosunku do złożonej wcześniej ankiety.

Obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych i osadów ściekowych.

Obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych i osadów ściekowych. Piątek, 19 sierpnia 2022 Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązkach i dopuszczalnych sposobach pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.

archiwum wiadomości