Wielkanocne segregowanie

Wielkanocne segregowanie Czwartek, 28 marca 2024 Święta Wielkanocne to okazja do spotkań z najbliższymi przy świątecznym stole, na którym można znaleźć mnóstwo wielkanocnych pyszności, takich jak tradycyjny żurek, pieczona kiełbasa, mazurek...

Mobilny odbiór elektrośmieci

Mobilny odbiór elektrośmieci Wtorek, 12 marca 2024 Posiadasz niepotrzebną lodówkę, pralkę czy inny sprzęt elektroniczny o większych gabarytach? Nie masz możliwości samodzielnego transportu do PSZOK? Zgłoś duże elektrośmieci do bezpłatnego odbioru bezpośrednio ze swojego domu!

Kontrole dotyczące pozbywania się ścieków z terenu nieruchomości

Kontrole dotyczące pozbywania się ścieków z terenu nieruchomości Wtorek, 12 marca 2024 Przypominamy o obowiązkach dotyczących sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Ustawowe obowiązki dotyczą wszystkich nieruchomości – niezależnie od tego czy są wyposażone w osadnik na nieczystości (szambo), przydomową oczyszczalnię ścieków czy mają możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Kompostownik to same korzyści

Kompostownik to same korzyści Czwartek, 15 lutego 2024 Dlaczego warto mieć kompostownik? Jak go założyć? Zapraszamy do przeczytania rozmowy z prof. URK Mateuszem Malinowskim z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zrealizowanej przez Zespół Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Informacja o opłatach za odpady

Informacja o opłatach za odpady Środa, 31 stycznia 2024 Wysokość opłat za odpady pozostaje bez zmian, co oznacza, że w tym roku nie będziemy wysyłać indywidualnych zawiadomień wraz z blankietami do opłat. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Środa, 17 stycznia 2024 Informujemy, że w 2024 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Kontrole dotyczące pozbywania się ścieków z terenu nieruchomości

Kontrole dotyczące pozbywania się ścieków z terenu nieruchomości Piątek, 12 stycznia 2024 Przypominamy o obowiązkach dotyczących sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Ustawowe obowiązki dotyczą wszystkich nieruchomości – niezależnie od tego czy są wyposażone w osadnik na nieczystości (szambo), przydomową oczyszczalnię ścieków czy mają możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

KARTA PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim

KARTA PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim Wtorek, 9 stycznia 2024 W celu ułatwienia korzystania z PSZOK, jego prowadzący, tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przekaże mieszkańcom Gminy Oświęcim bezpłatnie Karty PSZOK. Karty będą wydawane podczas pierwszego przekazania odpadów bezpośrednio w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu.

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku Środa, 3 stycznia 2024 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A, 32 – 602 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Wtorek, 2 stycznia 2024 Publikujemy listę przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim.

archiwum wiadomości