Obowiązek zgłaszania zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązek zgłaszania zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wtorek, 4 kwietnia 2017 Wójt Gminy Oświęcim przypomina o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty na danej nieruchomości (np.: zamieszkanie nowo narodzonego dziecka, zgon lub przeprowadzka mieszkańca, itp.).

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych Wtorek, 4 kwietnia 2017 Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r.).

Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2017 r.

Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2017 r. Czwartek, 16 lutego 2017 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK), w którym mieszkańcy Gminy Oświęcim będą mogli zostawić wytworzone przez siebie odpady komunalne (zebrane w sposób selektywny) znajduje się prz ul. Bema 12A, 32-602 Oświęcim (teren bazy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu).

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej Wtorek, 10 stycznia 2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Oświęcim w 2017 roku

Aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku

Aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku Wtorek, 10 stycznia 2017 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim

Deklaracja o wysokości opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty Środa, 20 lipca 2016 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wiejskiej Oświęcim ...

Informacja dot. usuwania azbestu

Informacja dot. usuwania azbestu Poniedziałek, 16 maja 2016 W ślad za Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, Wójt Gminy Oświęcim przypomina o konieczności przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)...

Informacja o zwolnieniach w opłacie za gospodarowanie odpadami

Informacja o zwolnieniach w opłacie za gospodarowanie odpadami Środa, 6 kwietnia 2016

W dniu 23 marca 2016 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny...

Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST

Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST Poniedziałek, 8 lutego 2016 Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych), obiektów zabytkowych oraz obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim.

archiwum wiadomości