Deklaracja ws. odpadów również elektronicznie

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w formie elektronicznej bezpośrednio przez ePUAP. Składana deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Formularz deklaracji znajduje się na stronie gminaoswiecim.pl w zakładce Odpady Komunalne → Wypełnij i wyślij formularz deklaracji przez ePUAP (wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany).

 

 

Bezpośredni link do formularza deklaracji.

Tagi