Czerwone pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i baterie

W ramach projektu "Elektryczne śmieci" ustawiono na terenie gminy Oświęcim cztery czerwone, specjalistyczne pojemniki przeznaczone do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

 

W ramach projektu "Elektryczne śmieci"  Gmina Oświęcim podjęła współpracę z MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach i ’’Fundacją Odzyskaj Środowiska” z siedzibą w Bogumiłowie.

 

Efektem tej współpracy jest ustawienie na terenie naszej Gminy czterech czerwonych, specjalistycznych pojemników przeznaczonych do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

 

Pojemniki na elektroodpady zostały ustawione w:

1) Brzezince przy ul. Sportowej 9,

2) Grojcu przy ul. Głównej 2,

3) Porębie Wielkiej przy ul. Wadowickiej 79,

4) Zaborzu przy ul. Grojeckiej 54.

 

Mieszkańcy naszej Gminy mogą do nich wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, którego zewnętrzne wymiary nie przekraczają 50 cm, takie jak np.: laptopy i akcesoria, telefony komórkowe, karty SIM, ładowarki, suszarki, małe AGD, elektroniczne zabawki, baterie itp.

 


Zachęcamy do korzystania z ustawionych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Jednocześnie przypominam, że zużyty (kompletny) sprzęt RTV, AGD można oddać bezpłatnie do PSZOKu znajdującego się w Oświęcimiu przy ul. Bema 12A (teren ZUK Oświęcim).