Zakaz spalania odpadów zielonych

Palenie odpadów na terenie prywatnej posesji jest zakazane. Zakaz dotyczy również spalania liści i gałęzi, czyli odpadów zielonych. Osoba, która spala śmieci – także na własnej działce – może zostać ukarana mandatem, a nawet grzywną albo aresztem.

Gałęzie, liście, czy skoszoną trawę należy zebrać osobno od innych odpadów. Można je gromadzić w przydomowym kompostowniku. Jeśli nie mamy takiego miejsca, bioodpady powinny być zbierane do worków i przekazywane pracownikom firm ZUK lub Eko-Kombid. Od kwietnia odpady zielone będą odbierane co 2 tygodnie. Dokładne terminy można znaleźć tutaj.

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają kompostowników, mogą także zawieźć – na własny koszt – odpady zielone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu. PSZOK jest czynny w dni robocze w godzinach 9.00 -17.00, a w soboty od 8.00 do 13.00. Dokładne informacje na temat Punktu można znaleźć tutaj.

 

Sąsiedzi, dla których dym palonych liści jest uciążliwy, mogą domagać się odszkodowania (na mocy art. 144 KC). Palenie odpadów zielonych w ogródku albo na działce może zostać ukarane mandatem do 500 zł jako wykroczenie (art. 145 KW), a nawet – zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach – aresztem albo grzywną.

Tagi