Oponeo.pl rusza z drugą edycją ogólnopolskiej kampanii Kręci Nas Recykling

Oponeo.pl rusza z drugą edycją ogólnopolskiej kampanii Kręci Nas Recykling Czwartek, 30 marca 2023 W tym roku już po raz drugi realizowana jest akcja "Kręci Nas Recykling". W jej ramach prowadzone są wydarzenia dotyczące zbierania odpadów oraz sadzenia drzew.

Segregacja odpadów

Segregacja odpadów Wtorek, 14 marca 2023 Przypominamy o zasadach segregowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Oświęcim.

Harmonogram odbioru odpadów w okresie od marca do grudnia 2023 roku

Harmonogram odbioru odpadów w okresie od marca do grudnia 2023 roku Środa, 1 marca 2023 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w okresie od marca do grudnia 2023 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST

Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST Wtorek, 21 lutego 2023 Właściciele nieruchomości planujący wymianę dachu lub elewacji na których znajduje się azbest (eternit), mogą złożyć wniosek o sfinansowanie kosztów transportu i składowania odpadów azbestowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Wzór sprawozdania dla przedsiębiorców

Wzór sprawozdania dla przedsiębiorców Piątek, 10 lutego 2023 Wzór sprawozdania kwartalnego dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Zmiany sposobu składowania i pozbywania się odpadów komunalnych

Zmiany sposobu składowania i pozbywania się odpadów komunalnych Poniedziałek, 23 stycznia 2023 Rada Gminy Oświęcim przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim. Z tego powodu od 1 marca 2023 r. zostaną wprowadzone zmiany w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Ankieta nt. sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

Ankieta nt. sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych Środa, 18 stycznia 2023 Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków jest na bieżąco aktualizowana. Prosimy mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli ankiety o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych, o jej złożenie do Urzędu Gminy Oświęcim. O złożenie ankiety prosimy także w sytuacji, kiedy stan instalacji zmienił się w stosunku do złożonej wcześniej ankiety.

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu i lutym 2023 roku

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu i lutym 2023 roku Wtorek, 3 stycznia 2023 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w styczniu i lutym 2023 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu z wolnej ręki.

Zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wtorek, 3 stycznia 2023 Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zmiany stawek za odbiór odpadów komunalnych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Wtorek, 20 grudnia 2022 Od 1 stycznia 2023 r. wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują osoby wypełniające obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosić będzie 41,00 zł za jednego mieszkańca nieruchomości.

archiwum wiadomości