Kompostownik to same korzyści

Kompostownik to same korzyści Czwartek, 15 lutego 2024 Dlaczego warto mieć kompostownik? Jak go założyć? Zapraszamy do przeczytania rozmowy z prof. URK Mateuszem Malinowskim z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zrealizowanej przez Zespół Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Informacja o opłatach za odpady

Informacja o opłatach za odpady Środa, 31 stycznia 2024 Wysokość opłat za odpady pozostaje bez zmian, co oznacza, że w tym roku nie będziemy wysyłać indywidualnych zawiadomień wraz z blankietami do opłat. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Środa, 17 stycznia 2024 Informujemy, że w 2024 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Kontrole dotyczące pozbywania się ścieków z terenu nieruchomości

Kontrole dotyczące pozbywania się ścieków z terenu nieruchomości Piątek, 12 stycznia 2024 Przypominamy o obowiązkach dotyczących sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Ustawowe obowiązki dotyczą wszystkich nieruchomości – niezależnie od tego czy są wyposażone w osadnik na nieczystości (szambo), przydomową oczyszczalnię ścieków czy mają możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

KARTA PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim

KARTA PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim Wtorek, 9 stycznia 2024 W celu ułatwienia korzystania z PSZOK, jego prowadzący, tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przekaże mieszkańcom Gminy Oświęcim bezpłatnie Karty PSZOK. Karty będą wydawane podczas pierwszego przekazania odpadów bezpośrednio w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu.

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku Środa, 3 stycznia 2024 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A, 32 – 602 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Wtorek, 2 stycznia 2024 Publikujemy listę przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim.

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2024

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2024 Piątek, 29 grudnia 2023 Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami odbioru odpadów w 2024 roku.

Informacja o kontroli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o kontroli nieruchomości niezamieszkałych Wtorek, 31 października 2023 Informujemy, że realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej u.c.p.g.), prowadzone są kontrole nieruchomości niezamieszkałych, w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Zaproszenie do badania - kompostowniki

Zaproszenie do badania - kompostowniki Piątek, 27 października 2023 Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów. Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

archiwum wiadomości