Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST

Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST Wtorek, 21 lutego 2023 Właściciele nieruchomości planujący wymianę dachu lub elewacji na których znajduje się azbest (eternit), mogą złożyć wniosek o sfinansowanie kosztów transportu i składowania odpadów azbestowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty Piątek, 25 marca 2022 Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Oświęcim"

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Piątek, 18 sierpnia 2017 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, prowadzona w ramach opracowywania koncepcji "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oświęcim na lata 2012 - 2023 została zakończona.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Wtorek, 9 maja 2017 Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Wójta Gminy Oświęcim w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Informacja dot. usuwania azbestu

Informacja dot. usuwania azbestu Poniedziałek, 16 maja 2016 W ślad za Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, Wójt Gminy Oświęcim przypomina o konieczności przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)...

Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST

Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST Poniedziałek, 8 lutego 2016 Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych), obiektów zabytkowych oraz obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim.

archiwum wiadomości