Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających AZBEST

Sfinansowanie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych), obiektów zabytkowych oraz obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim.