Ankieta nt. sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków jest na bieżąco aktualizowana. Prosimy mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli ankiety o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych, o jej złożenie do Urzędu Gminy Oświęcim. O złożenie ankiety prosimy także w sytuacji, kiedy stan instalacji zmienił się w stosunku do złożonej wcześniej ankiety.

Ankietę można pobrać poniżej:

 

Ankieta – Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Ankieta jest również dostępna w Urzędzie Gminy Oświęcim w pok. nr 27.

Tagi