Laureaci nagrody Zasłużony dla Gminy Oświęcim w 2023 roku

W tym roku kapituła nagrody zdecydowała się uhonorować 13 osób. Laureaci odebrali nagrody z rąk wójta Mirosława Smolarka i przewodniczącej Rady Gminy Bernardyny Bryzek 24 stycznia na Spotkaniu Noworocznym w Grojcu.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Oświęcim nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy Oświęcim osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz które za swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się gminie Oświęcim, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

 

Maria Czerwik

 

Mieszkanka Babic niezwykle oddana pracy nad integracją lokalną, wieloletnia przewodnicząca KGW, propagatorka rękodzieła ludowego, aktywna współorganizatorka sołeckich uroczystości. Członkini Zespołu Śpiewaczego „Babiczanki”.

Pani Maria to osoba o wielkim sercu, zawsze gotowa do pomocy, aktywnie angażuje się w prace społeczne, współpracując z Radą Sołecką oraz innymi organizacjami i instytucjami.

 

 

Mieczysław Grubka

 

Wieloletni prezes i wiceprezes Ludowego Klubu Sportowego Sygnał Włosienica, obecnie członek Zarządu LKS-u dalej angażujący się i poświęcający swój wolny czas na działalność Klubu.

Działa w Radzie Powiatowej Zrzeszenia LZS w Oświęcimiu. Był wielokrotnie odznaczany przez Zrzeszenie LZS za działalność w organizacjach sportowych na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

Przez wiele lat działał na rzecz sołectwa Włosienica i był wybierany do Rady Sołeckiej. Wieloletni członek wspierający Ochotniczą Straż Pożarną we Włosienicy.

 

 

Maria Grzybek

 

Od 1967 r. nauczyciel fizyki i matematyki w Szkole Podstawowej w Brzezince, w latach 1992-2002 pełniła funkcję jej dyrektora. Przez 35 lat pracy pedagogicznej wychowała wiele pokoleń dzieci i młodzieży Brzezinki.

W latach 1994-98 pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Oświęcim i przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Gminy.

Otrzymała nagrodę Ministra Oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Odznakę Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Od 2003 roku należy do miejscowego KGW, gdzie prowadzi Kronikę Pamięci.

 

 

Jadwiga Ludwin

 

Mieszkanka Dworów Drugich. Działaczka społeczna od zawsze. Pochodzi z rodziny z tradycjami samorządowymi oraz aktywnej społecznie.

Energiczna i pracowita, dała się poznać jako uczestniczka szkoleń i kursów w sołectwie.

Od 1985 roku członkini KGW, od 2014 jego przewodnicząca. Operatywna i przedsiębiorcza, dobra organizatorka, skupia od zawsze wokół siebie ludzi.

W 2012 wraz ze współpracownicami założyła zespół śpiewaczy Dworzanki.

 

 

Stanisław Pędziwiatr

 

Od najmłodszych lat po dzień dzisiejszy czynnie uczestniczy w życiu społecznym Stawów Monowskich, niejednokrotnie wspierany przez małżonkę, aktywną członkinię KGW.

Jako nastolatek w latach 70. był jednym z założycieli zespołu muzycznego działającego przy świetlicy wiejskiej, który akcentem bitowych kawałków rozweselał całe młode pokolenie przez kilka długich lat.

W szeregach jednostki OSP Stawy Monowskie od 1984 r.

Na początku działalności strażackiej był członkiem jednostki operacyjno-technicznej, bezinteresownie podejmując wysiłek ratowania mienia i życia.

W latach 1991-2016 pełnił funkcję Sekretarza Zarządu OSP.

Z wielkim zaangażowaniem nieustannie pomaga w organizacji imprez strażackich oraz wiejskich, chętnie angażując się do wszelkich prac, niejednokrotnie prowadząc uroczystości jako konferansjer, grając na akordeonie podczas prób dożynkowych, występów dożynkowych czy pobudki w dniu imprezy dożynkowej.

Wkład jego działalności w strukturach straży został doceniony poprzez nadanie licznych medali i odznaczeń.

Poza działalnością strażacką jest również aktywny przy przedsięwzięciach prowadzonych w sołectwie i gminie. Współpracuje i wspiera swoją pomocą organizacje działające na terenie sołectwa: Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Wędkarskie. Zasiada w Radzie Seniorów Gminy Oświęcim pełniąc w niej funkcję zastępcy przewodniczącej Rady

 

 

Agata Pietrańczyk

 

Członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Porębie Wielkiej oraz chóru Porębianie. Od wielu lat kultywuje tradycje ludowe oraz przekazuje zdobyte w dzieciństwie i latach młodości umiejętności (wicie wieńców dożynkowych oraz wykonywanie ozdób jak kwiaty z bibuły itp.). Dzieli się wiedzą o dawnych zwyczajach i obrzędach ludowych oraz sakralnych. Była członkinią Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu. Czynnie uczestniczyła w pracach przy budowie domu ludowego w Porębie Wielkiej oraz wspierała budowę Pomnika Mieszkańców Poręby Wielkiej poległych w czasie I i II Wojny Światowej. Zawsze chętnie i z dużą ofiarnością bierze udział we wszelkich pracach i inicjatywach KGW Poręba Wielka.

 

 

Józef Płonka

 

Działacz społeczny wspierający między innymi Stowarzyszenie Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych oraz Innych Branż Zawodowych w Grojcu, Koło Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Stawach Grojeckich.

Przez wiele lat członek rady osady Stawy Grojeckie, swoimi działaniami przyczynił się do rozwoju swojej miejscowości, skutecznie zabiegając o inwestycje poprawiające jakość życia jej mieszkańców.

 

 

Wanda Saternus

 

Pani Wanda Saternus jest członkinią KGW Broszkowice i Koła Śpiewaczego Broszkowianki.

Jako dziesięciolatka podczas okupacji pomagała więźniom pracującym przy budowie wału wzdłuż Soły, którym jej mama gotowała posiłki.

Jako osoba dorosła angażowała się w prace społeczne przy budowie szkoły w Broszkowicach.

Cały czas angażuje się w realizację zadań i przedsięwzięć KGW. Jej humor i energia sprawiają, że jest niezbędnym gościem każdego spotkania. Swoim zaangażowaniem motywuje otoczenie do skutecznych działań na rzecz sołectwa i gminy.

 

 

Michał Smętek

 

Wieloletni prezes LKS Korona Harmęże, który dał się poznać jako sprawny organizator.

Swoją pracowitością i konsekwencją w dążeniu do celu zasłużył sobie na szacunek mieszkańców.

Działa na rzecz wsi i klubu, czego przykładem był remont siedziby Korony. Wychowuje i kształtuje również najmłodsze pokolenie, organizując wydarzenia o charakterze sportowym, jak zawody czy półkolonie.

 

 

Ryszard Smurzyński

 

Służy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie od 1992 roku. Przez dwie kadencje, od 2005 do 2015 roku pełnił funkcję prezesa.

Czynny strażak, niósł pomoc poszkodowanym, biorąc udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz przeciwpowodziowych. Zaangażowany w życie jednostki, zabiegał o pozyskanie nowoczesnego sprzętu i brał udział w remontach i budowach na rzecz swojej OSP.

W latach 1984 do 1988 roku radny Gminy Oświęcim.

Obecnie aktywnie udziela się w społeczności LKS Poręba Wielka, wspiera ją swoją pomocą i aktualnie pełni funkcję członka komisji rewizyjnej.

 

 

Kazimierz Sudnik

 

Przez kilka kadencji był członkiem Rady Sołeckiej Broszkowic i wspierał sołtysa swoją pracą na rzecz sołectwa i gminy.

W 1990 roku zmotywowany przez ówczesnych młodych sportowców pan Kazimierz zainicjował działanie LKS Puls Broszkowice, a także przyczynił się do budowy boiska wraz z zapleczem.

Wspierany przez innych mieszkańców Broszkowic, we współpracy z władzami gminy aktywnie pozyskiwał środki i nadzorował budowę, która powstała w czynie społecznym. Dzięki jego zaradności broszkowiczanie do tej pory mogą cieszyć się grą LKS Puls Broszkowice.

 

 

Józefa Zając

 

Józefa Zając wieloletnia członkini i działaczka Koła Gospodyń w Rajsku, pełniąca funkcje w zarządzie, członkini zespołu śpiewaczego Rajskowianki oraz Klubu Emerytów i Rencistów.

Dzięki swojemu zaangażowaniu przy organizacji dożynek czy innych wydarzeń kultywujących tradycje przekazuje swoją wiedzę o kulturze i zwyczajach oraz zdolności artystyczne. Dała się poznać jako skromna, pogodna, uśmiechnięta, spiesząca z pomocą w każdej sytuacji osoba.

 

 

Marian Zając

 

Wieloletni działacz LKS Rajsko, współzałożyciel Klubu Emerytów i Rencistów w Rajsku.

Aktywny działacz na rzecz społeczności Rajska oraz organizator życia społecznego wokół klubu sportowego. Zawsze bezinteresownie angażował się w poprawę funkcjonowania szkoły czy przedszkola.

Wraz z małżonką Józefą działają energicznie, wpływając niebagatelnie na swoją społeczność.

Tagi

GALERIA