Zasłużony dla Gminy Oświęcim 2022

Podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Oświęcim, która odbyła się 27 kwietnia 2022 roku w Domu Ludowym w Grojcu, zostały wręczone wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” w 2022 roku.

 

Tytuł "Zasłużony dla Gminy Oświęcim" nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy Oświęcim osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz które za swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się gminie Oświęcim, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

 

W 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł 6 organizacjom oraz 7 osobom, w tym jedną nagrodę pośmiertnie. Nagrodzeni w tym roku zostali:

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/366/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” pośmiertnie panu Dominikowi Dźwigońskiemu (na wniosek P. Bernardyny Bryzek – przewodniczącej Rady Gminy Oświęcim)

Nagrodę w imieniu ojca odberał pan Marian Dźwigoński.

Pan Dominik Dźwigoński całe swoje życie poświęcił Porębie Wielkiej. Był znaną i niezwykle lubianą postacią w sołectwie, wielkim społecznikiem, czynnie angażującym się w pracach przy budowie Domu Ludowego, gazociągu, wodociągu, modernizacji sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej. Jako sołtys zawsze był do dyspozycji swoich mieszkańców; z niezwykłą sumiennością sprawował wszystkie powierzone mu funkcje.

 

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/367/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” panu Sławomirowi Narza (na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Wielkiej)

Sławomir Narza to jeden z najbardziej zasłużonych druhów-strażaków w naszej gminie. Z ochotniczymi strażami pożarnymi związał się już w roku 1980, kiedy to rozpoczął służbę w zakładowej jednostce PKS Oświęcim. Potem przez wiele lat działał w OSP Poręba Wielka, gdzie pełnił funkcję prezesa i naczelnika straży. Niezwykle aktywny, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje – do dziś jest aktywnym strażakiem, ale przede wszystkim jest wzorem dla wszystkich młodych druhów.

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/368/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” panu Józefowi Pietrańczykowi. (na wniosek Ludowego Klubu Sportowego "PORĘBA" w Porębie Wielkiej)

 

Pan Józef Pietrańczyk to znany i ceniony działacz w Porębie Wielkiej, wieloletni radny Rady Gminy, przewodniczący komitetu budowy przedszkola , ale przede wszystkim wielki miłośnik sportu i niezwykle aktywny działacz LKS w Porębie Wielkiej, obecnie w randze prezesa. Nie jest jednak zwykłym prezesem, zarządzającym klubem zza biurka. Często można spotkać go na traktorze, koszącego niezmierzone przestrzenie kompleksu boisk w Porębie lub przy innych pracach porządkowych. Jest osobą niezwykle skromną, pogodną, zawsze z uśmiechem na ustach spieszy z pomocą każdemu, kto potrzebuje pomocy.

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/369/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” pani Stanisławie Gaweł (na wniosek sołtysa i rady sołeckiej Poręby Wielkiej)

 

Pani Stanisława Gaweł – mieszkanka Poręby Wielkiej, jest osobą niezwykle zasłużoną dla swojej wsi. Była wieloletnią działaczką Kółka Rolniczego w Porębie Wielkiej, piastując na przestrzeni tych lat funkcję sekretarza, później wiceprezesa a następnie przez 18 lat funkcję prezesa tej organizacji rolniczej. W tym czasie okazywała niezwykłe wsparcie lokalnym organizacjom społecznym działającym w sołectwie: LKS, OSP a szczególnie KGW. Za jej kadencji ze środków Kółka Rolniczego dofinansowano również prace na cmentarzu w Porębie a także remont miejscowego kościoła. Pani Stanisława to także ciągle aktywna członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Porębie Wielkiej, w przeszłości przez kilka lat była jego przewodniczącą.

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/370/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” pani Irenie Krzemień (na wniosek sołtysa i rady sołeckiej Brzezinki)

 

Pani Irena Krzemień to osoba znana i niezwykle ceniona w środowisku wsi Brzezinka. Mimo wielu obowiązków, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego aktywnie działała na rzecz kobiet w sołectwie. Wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, propagatorka rękodzieła ludowego, przez wiele lat była współorganizatorem sołeckich uroczystości, m.in. dożynek, jubileuszy, wypoczynku letniego dla mieszkańców wsi. Z jej inicjatywy powstał zespół śpiewaczy „Brzezinianki”, który z powodzeniem występuję na scenach lokalnych i ponadlokalnych, promując sołectwo i Gminę Oświęcim. Pani Irena dała się też poznać jako osoba działająca na rzecz integracji lokalnej społeczności: nawiązała kontakty z placówkami oświatowo-wychowawczymi, owocnie współpracowała ze wszystkimi organizacjami, działającymi w sołectwie.

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/371/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” pani Halinie Kobosko (na wniosek Wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka)

Pani Halina Kobosko, lekarz pediatra – wielki przyjaciel dzieci. Ale jednocześnie niezwykle aktywna działaczka na rzecz seniorów. Jest prezesem Klubu Seniora w Zaborzu, nieformalnej organizacji działającej w tym sołectwie. Pani Halina z wielkim  zaangażowaniem, energią, można nawet rzec uporem, zawsze dąży do wytyczonego celu – a celem tym jest pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań w zakresie poszerzenia oferty aktywnego spędzania czasu przez seniorów oraz stworzenia im warunków dalszego rozwoju i integracji. 

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/372/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” pani Zenobii Wełna (na wniosek P. Bernardyny Bryzek – przewodniczącej Rady Gminy Oświęcim)

 

Pani Zenobia Wełna wprawdzie nie jest mieszkanką naszej gminy, ale jest tu znana i powszechnie szanowana. Uzdolniona artystycznie od zawsze czuła niezwykłą potrzebę angażowania się i pracy na rzecz środowiska lokalnego, dzielenia się swoimi umiejętnościami zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Była nauczycielem w rajskiej placówce oświatowej, a potem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej. Obecnie jest instruktorem artystycznym zespołu „Rajskowianki” i aktywnie działa na rzecz poszanowania tradycji, kultury i folkloru a także przekazywania tych wartości z pokolenia na pokolenie.

 

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/373/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” Kołu Gospodyń Wiejskich w Pławach (na wniosek Wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka)

 

W imieniu KGW Pławy nagrodę odberała Danuta Rozmus - Przewdonicząca Koła

Koło Gospodyń Wiejskich w Pławach powstało w 1965 roku, od początku stając się znaczącą organizacją w społeczności lokalnej wsi. Koło liczy obecnie 22 członkinie, aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym wsi Pławy, współpracując z Radą Sołecką oraz Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim. Panie bardzo mocno angażują się w organizację imprez dla dzieci, seniorów a także w biorą czynny udział w organizacji  dożynek, a przygotowanie przez nie dekoracje dożynkowe budzą zachwyt zarówno wśród mieszkańców sołectwa jak i zaproszonych gości. Koło udziela się społecznie i charytatywnie, uczestniczy w gminnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/374/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” Kołu Gospodyń Wiejskich w Harmężach (na wniosek Wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka)

 

W imieniu KGW Harmęże nagrodę odberała Małgorzata Korbel - Przewdonicząca Koła

Koło Gospodyń Wiejskich w Harmężach powstało w 1961 roku i nadal jest znaczącą i prężnie działającą organizacją w społeczności lokalnej wsi. Koło liczy obecnie 18 członkiń, aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym sołectwa Harmęże, współpracując z Radą Sołecką, miejscową szkołą i przedszkolem a także  Ochotniczą Strażą Pożarną i Ludowym Klubem Sportowym. Panie udzielają się społecznie i charytatywnie, czynnie uczestniczą w gminnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/375/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” Kołu Gospodyń Wiejskich w Stawach Grojeckich (na wniosek Wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka)

 

W imieniu KGW Stawy Grojeckie nagrodę odberała Halina Heród - Przewdonicząca Koła

Koło Gospodyń Wiejskich w Stawach Grojeckich jest najmłodszym w gminie kołem, powstało w 2002 roku. Ale nie oznacza to, że  jest też najmniej aktywne. Wręcz przeciwnie – w ciągu tych 20 lat działalności Koło stało się znaczącą organizacją w społeczności lokalnej , początkowo osady a teraz sołectwa. Organizacja liczy obecnie 11 członkiń, aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym sołectwa, współpracując z Radą Sołecką, Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim oraz innymi organizacjami z sołectwa Grojec. Koło udziela się społecznie i charytatywnie, m.in. organizując w latach ubiegłych wiele charytatywnych imprez plenerowych, uczestniczy w gminnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Ważnym elementem pracy KGW jest też działalność na rzecz najmłodszych mieszkańców sołectwa, czyli organizacja imprez mikołajkowych oraz z okazji Dnia Dziecka.

 

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/376/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” Ludowemu Klubowi Sportowemu PORĘBA w Porębie Wielkiej (na wniosek Wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka)

W imieniu LKS w Porębie WIelkiej nagrodę odberał Józef Pietrańczyk - Prezes Klubu

Ludowy Klub Sportowy PORĘBA w Porębie Wielkiej działa od 1976 roku. Od początku powstania klub szkolił dzieci i młodzież oraz prowadził drużynę seniorów, składającą się głównie ze swoich wychowanków – mieszkańców Poręby Wielkiej. Obecnie klub prowadzi drużyny w 5 kategoriach wiekowych, trenuje w nim ponad 90 zawodników. Oprócz działalności sportowej klub angażuje się również w różne działania społeczne, organizowane wspólnie przez wszystkie organizacje działające na terenie sołectwa.

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/377/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawach Monowskich (na wniosek Wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka)

 

W imieniu OSP w Stawach Monowskich nagrodę odberał Krzysztof Ludwinek - Prezes OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawach Monowskich działa od 1945 roku. Od początku powstania Zarząd OSP starał się o pozyskanie nowoczesnego sprzętu oraz budowę Remizy. Obecnie Straż liczy 34 członków czynnych, 8 wspierających oraz 8 członków honorowych. Dumą jednostki jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która liczy 25 osób.

Oprócz działalności ratowniczo-gaśniczej OSP w Stawach Monowskich angażuje się również w organizację wydarzeń w swoim sołectwie, gminy jak również Powiatu. Remiza pełni rolę domu ludowego i druhowie udostępniają swoje pomieszczenia innym organizacjom i mieszkańcom na wydarzenia społeczne i rekreacyjne.

 

 

 

 • W drodze uchwały nr 44/378/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku Rada Gminy Oświęcim przyznała tytuł: „Zasłużony dla Gminy Oświęcim” Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku (na wniosek Wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka)

W imieniu OSP w Rajskuj nagrodę odberał Krystian Chyc - Sekretarz Zarządu OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku działa od 1928 roku. Od samego początku OSP działało bardzo prężnie i już w 1929 roku była jedną z wiodących jednostek w powiecie. W latach trzydziestych XX wieku OSP przeżywało prawdziwy rozkwit, w 1938 roku nadano jednostce sztandar. Rozwój OSP w Rajsku przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu jednostka została reaktywowana i nadal prężnie się rozwija.  Obecnie Straż liczy 34 członków czynnych, 14 wspierających oraz 4 członków honorowych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 20 osób.

Oprócz działalności ratowniczo-gaśniczej Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku uczestniczy w organizacji i zabezpieczeniach wielu ważnych wydarzeń, jest aktywna na terenie swojego sołectwa, gminy jak również Powiatu. Jednostka angażuje się również w różne działania społeczne, realizowane wspólnie przez wszystkie organizacje działające na terenie sołectwa.

 

 

 

 

GALERIA