Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Stawy Monowskie i Poręba Wielka

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Stawy Monowskie i Poręba Wielka Piątek, 16 lipca 2021 Od 12 lipca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat oraz zmiany mpzp fragmentu terenu położonego w sołectwie Stawy Monowskie. Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, w sali nr 40 o godz. 14.30 (mpzp Stawy Monowskie) i o godz. 15.30 (mpzp Poręba Wielka)

Stawy Grojeckie: budowa chodnika od Zerwiska

Stawy Grojeckie: budowa chodnika od Zerwiska Piątek, 16 lipca 2021 Rusza budowa chodnika wzdłuż ul. Beskidzkiej w Stawach Grojeckich (droga wojewódzka nr 948), od skrzyżowania z ul. Zerwisko w kierunku południowym. Teren budowy został przekazany wykonawcy inwestycji 14 lipca.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Piątek, 16 lipca 2021 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych w ramach rozbudowy, przebudowy istniejącego ujęcia wód podziemnych "Zaborze" w Oświęcimiu".

Puchary dla naszych modelarzy

Puchary dla naszych modelarzy Czwartek, 15 lipca 2021 Wielkim sukcesem mogą poszczycić się modelarze, którzy na co dzień działają przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim.

Dofinansowanie rozbudowy Alei Ogrodowej w Grojcu

Dofinansowanie rozbudowy Alei Ogrodowej w Grojcu Wtorek, 13 lipca 2021 Gmina Oświęcim uzyskała prawie 700 tys. zł na rozbudowę Alei Ogrodowej w Grojcu. Zastępca wójta Halina Musiał i wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisali 8 lipca umowę potwierdzającą przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wtorek, 13 lipca 2021 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12 lipca 2021 r.

Rocznica Rzezi Wołyńskiej

Rocznica Rzezi Wołyńskiej Poniedziałek, 12 lipca 2021 W Oświęcimiu uroczyście uczczono ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. 11 lipca przypadła 78 rocznica Krwawej Niedzieli, dnia, w którym na Wołyniu doszło do największej fali mordów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Poniedziałek, 12 lipca 2021 Zapraszamy do zapoznania się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych w ramach rozbudowy, przebudowy istniejącego ujęcia wód podziemnych "Zaborze" w Oświęcimiu".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci niepełnosprawnych Piątek, 9 lipca 2021   Samorzadowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul.Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, niniejszym informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pu

archiwum wiadomości