Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego Poniedziałek, 10 maja 2021   Podstawa prawna dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14 grudnia 2

Rocznica zakończenia II wojny światowej

Rocznica zakończenia II wojny światowej Sobota, 8 maja 2021 Działania wojenne w Europie zakończyły się 8 maja 1945 roku. Uroczystość w rocznicę tego wydarzenia miała miejsce w Porębie Wielkiej.

Dzień Bibliotekarza w Bibliotece Gminnej.

Dzień Bibliotekarza w Bibliotece Gminnej. Piątek, 7 maja 2021   8 maja przypada Święto Bibliotekarzy i Bibliotek. Dziś gościliśmy z tego tytułu w Bibliotece w Grojcu wyjątkowych gości- Wójt Gminy Oświęcim, Mirosław Smolarek, wraz z zastępcą, Haliną Musiał oraz dyrektorem OKSiR-u Gminy Oświęcim, Jadwigą Szczerbowską na ręce Pani

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Dofinansowanie dla przedsiębiorców Środa, 5 maja 2021 Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi możliwościami finansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców w maju 2021 r.

Babice – utrudnienia w ruchu

Babice – utrudnienia w ruchu Środa, 5 maja 2021 Przejazd pod wiaduktem kolejowym ulicą Grunwaldzką między Babicami a Oświęcimiem będzie zamknięty. Czasowa organizacja ruchu została wprowadzona 26 kwietnia 2021 r.

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy Środa, 5 maja 2021 Od 23 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021r zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy. Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 31maja 2021 r.

Apel strażaków we Włosienicy

Apel strażaków we Włosienicy Wtorek, 4 maja 2021 Druhowie z Włosienicy uhonorowali zasłużonych członków OSP i szczególnie zaangażowanych w działalność straży kolegów w przeddzień strażackiego święta. W odświętnym apelu wzięli również udział ochotnicy z OSP Dwory Drugie i OSP Stawy Monowskie.

Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

Rocznica zakończenia II Wojny Światowej Wtorek, 4 maja 2021 Wójt Gminy Oświęcim zaprasza na Obchody zakończenia II Wojny Światowej

Dzień Strażaka i jubileusz Związku OSP RP

Dzień Strażaka i jubileusz Związku OSP RP Poniedziałek, 3 maja 2021 Przewodni motyw tegorocznych obchodów strażackiego święta to setna rocznica powstania Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do dziedzictwa tej organizacji odwołuje się Związek OSP RP. Jego lokalną strukturą jest Zarząd Miejsko-Gminny skupiający m.in. jednostki z gminy Oświęcim.

archiwum wiadomości