Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Zaborzu

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Zaborzu Poniedziałek, 25 marca 2019 Wójt Gminy Oświęcim ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zaborze w rejonie ulicy Grojeckiej wpisanych w księdze wieczystej KR1E/00028862/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego jako własność Gminy Oświęcim

System Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim

System Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim Poniedziałek, 25 marca 2019 Zapraszamy do wypełnienia wniosku i wyrażenia zgody na dopisanie do bazy odbiorców Systemu Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim, prowadzonego przez Urząd Gminy Oświęcim. Wiadomości będą wysłane w formie SMS, E-MAIL, e-PUAP do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

Dzień Św. Patryka we Włosienicy

Dzień Św. Patryka we Włosienicy Piątek, 22 marca 2019 W tym roku również przedszkolaki z Włosienicy, obchodziły Dzień Świętego Patryka...

Gala Czytelnicza

Gala Czytelnicza Czwartek, 21 marca 2019 Wspaniała dwunastka dziewcząt z gminy Oświęcim została wytypowana przez bibliotekarzy z Grojca, Babic, Brzezinki, Poręby Wielkiej, Rajska i Włosienicy do grona Najlepszych spośród czytających książki. 15 marca czytelniczki odebrały z rąk zastępcy Wójta Gminy Oświęcim P. Haliny Musiał nagrody ufundowane przez Gminną Bibliotekę w Grojcu.

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego Środa, 20 marca 2019 Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 marca 2019 r. zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową nr 1897K w km 57+719.51 wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Zaborze, w gminie Oświęcim oraz miejscowości Oświęcim, w gminie miejskiej Oświęcim, powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim”.

Zakaz wypalania traw

Zakaz wypalania traw Środa, 20 marca 2019 Zgodnie z art. 124 Ustawy o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Natomiast w myśl art. 131 pkt. 12 tej ustawy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu lub grzywny.

Synthos przekazuje ponad milion złotych na walkę ze smogiem

Synthos przekazuje ponad milion złotych na walkę ze smogiem Środa, 20 marca 2019 Synthos S. A. zdecydował o wsparciu lokalnych samorządów w walce ze smogiem, przeznaczając ponad 1 milion zł na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne źródła grzewcze.

VII sesja Rady Gminy Oświęcim - relacja na żywo

VII sesja Rady Gminy Oświęcim - relacja na żywo Środa, 20 marca 2019 Zapraszamy do obejrzenia relacji na żywo z sesji Rady Gminy Oświęcim, która rozpocznie się 20 marca 2019 r. o godz. 10:00.

Deklaracja współpracy z Miastem Oświęcim

Deklaracja współpracy z Miastem Oświęcim Wtorek, 19 marca 2019 Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut i wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek podpisali Deklarację Współpracy na rzecz tworzenia projektu "Aglomeracja Oświęcimska".

Relacje z dni otwartych w szkołach

Relacje z dni otwartych w szkołach Wtorek, 19 marca 2019 W ostatnich tygodniach szkoły zorganizowały dni otwarte. Zaprosiły przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców, zachwalając swoje możliwości i osiągnięcia.

archiwum wiadomości