I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski zachodniej

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski zachodniej Czwartek, 16 listopada 2017 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Utrudnienia w ruchu na ul. Brzozowej w Brzezince

Utrudnienia w ruchu na ul. Brzozowej w Brzezince Środa, 15 listopada 2017 Zgodnie z zawiadomieniem Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ul. Strażackiej w Brzezince”, od dnia 17.11.2017 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Brzozowej w Brzezince. Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie studni kanalizacyjnej na ul. Brzozowej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką. W związku z powyższym na wskazanym odcinku ul. Brzozowej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy do odwołania.

Celnie strzelali

Celnie strzelali Środa, 15 listopada 2017 Celnie strzelali Zakończyły się zmagania strzeleckie z broni pneumatycznej w ramach Kęckiej Ligi Strzeleckiej. W 5. rundowych zawodach stratowali zarówno zawodowcy (np. mistrz Polski LOK w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego – Grzegorz Kościelnik), jak i amatorzy (np. uczniowie Szkoły Podstawowej w Rajsku). Prowadzona była tylko klasyfikacja indywidualna z podziałem na kategorie wiekowe oraz rodzaj broni. Zawody rozgrywano na strzelnicach: LOK w Oświęcimiu oraz PZ nr 10 w Kętach. W strzelaniu z kpn w kategorii OPEN zanotowaliśmy bardzo dobre starty: Magdaleny Skraby VI miejsce, Kacpra Kołodzieja VIII miejsce, Tomka Urody XV miejsce, Kingi Kondal XVI miejsce. W kategorii MŁODZIK było jeszcze ciekawiej, gdyż o zwycięstwie zadecydował zaledwie 1 punkt. Klasyfikacja w tej grupie przedstawia się następująco: Julia Siwek I miejsce, Marta Tobiasz II miejsce, Amelia Szalonek III miejsce, Karolina Noworyta IV miejsce, Stanisław Tworus V miejsce, Miłosz Pająk VI miejsce. Podziękowania i gratulacje dla wszystkich, również dla tych, którzy rozpoczynali rywalizację w naszych barwach, a obecnie są uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Więcej na stronach: www.ksbastion.malopolska.pl/Kęcka Liga

e-Składka – proste płatności do ZUS

e-Składka – proste płatności do ZUS Wtorek, 14 listopada 2017 Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki.

Biesiada Patriotyczna

Biesiada Patriotyczna Wtorek, 14 listopada 2017 12 listopada w Rajsku mieszkańcy gminy Oświęcim wyśpiewali, mogłoby się zdawać, wszystkie pieśni, które kojarzymy z rocznicą odzyskania Niepodległości. Kilkugodzinna zabawa w sali OSP okazała się znakomitym sposobem na uświetnienie Narodowego Święta.

Kierownik GOPS ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik GOPS ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego Poniedziałek, 13 listopada 2017 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 24 listopada 2017r. do godziny 12.00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Poniedziałek, 13 listopada 2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Grojec w rejonie ul. Głównej i Al. Ogrodowej.

Lekcja historii w bibliotece

Lekcja historii w bibliotece Poniedziałek, 13 listopada 2017 Przedszkolaki ponownie odwiedziły bibliotekę, by poznać historię Polski...

Konkurs Pieśni Patriotycznej

Konkurs Pieśni Patriotycznej Poniedziałek, 13 listopada 2017 Konkurs Pieśni Patriotycznej rozstrzygnięty. W tym roku jako impreza towarzysząca renowacji Pomnika Poległym w 1939 roku w Rajsku. Czyszczenie i odnowienie pomnika zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat nad programem objął Wójt Gminy Oświęcim.

Patriotyczny wieczór w Porębie

Patriotyczny wieczór w Porębie Niedziela, 12 listopada 2017 10 listopada zespoły "Trojak" i "Porębianie" zaprosiły mieszkańców naszej gminy do muzycznej wędrówki przez stulecia. Ich "Niepodległość pieśnią opowiedziana" weszła już do kalendarza obchodów Narodowego Święta. Tegoroczne widowisko stało się kolejnym przyczynkiem do tego, żeby patriotyczne strofy miały swoje miejsce nie tylko w pożółkłych śpiewnikach, ale też w żywej pamięci.

archiwum wiadomości