Gmina przyjazna pszczołom

Wolę poparcia dla działań zmierzających w kierunku poprawy warunków życia owadów pszczołowatych wyraziła Gmina Oświęcim, przystępując do programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”. Jednym z najważniejszych elementów programu jest poparcie Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. Jego głównym celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka oraz angażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz owadów pszczołowatych w Polsce.

 

W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczół, z czego aż 222 to gatunki zagrożone wyginięciem. Najważniejsze rolę pszczołowatych w przyrodzie jest zapylanie roślin. Szacuje się, że dzięki ich pracy powstaje ¾ światowej produkcji żywności. Zawdzięczamy im aż 4 tysiące odmian warzyw i owoców. W ostatnich latach obserwujemy wyraźny spadek liczebności owadów zapylających. Zdaniem naukowców zjawisko to ma kilka przyczyn, jednak podstawową jest degradacja środowiska naturalnego przez człowieka. Zachowanie różnorodności biologicznej, czyli bogactwa form życia na Ziemi, ma ogromne znaczenie dla pszczół. Aby znaleźć pokarm i przetrwać, pszczoły potrzebują różnorodnych siedlisk i gatunków roślin. Jednocześnie same przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności, bo jako zapylacze odgrywają ogromną rolę w rozmnażaniu roślin i odżywianiu zwierząt. Zubożenie ekosystemów oznacza zatem zagrożenie nie tylko dla pszczół, ale także dla innych gatunków zwierząt i roślin, a tym samym dla człowieka.

 

Wolę poparcia dla działań zmierzających w kierunku poprawy warunków życia owadów pszczołowatych wyraziła Gmina Oświęcim, przystępując do programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”. Jednym z najważniejszych elementów programu jest poparcie Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. Jego głównym celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka oraz angażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz owadów pszczołowatych w Polsce.

 

Celem manifestu jest promowanie akcji na rzecz pszczół w naszej małej lokalnej społeczności. Działania zadeklarowane w ramach programu mogą obejmować m.in. nasadzenia roślin przyjaznych pszczołom na terenach zielonych należących do gmin, promocję pszczelarstwa lub edukację mieszkańców w zakresie ochrony pszczół. Każdy z nas zatem może przyczynić się do ochrony gatunków owadów pszczołowatych. We współpracy z pszczelarzami zaplanowano w roku 2019r. promocję pszczelarstwa poprzez edukację mieszkańców w zakresie ochrony pszczół. Zostaną przeprowadzone spotkania
z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy.  W kolejnych etapach zaplanowano m.in. ogłoszenie konkursu dla mieszkańców na najpiękniejszy ogród przyjazny pszczołom

 

 

Przydatne informacje i poradniki dotyczące ochrony pszczołowatych można znaleźć na stronie: www.pomagamypszczolom.pl