OSP Włosienica - ogłoszenie przetargu na nowy wóz strażacki

OSP Włosienica - ogłoszenie przetargu na nowy wóz strażacki Czwartek, 23 lipca 2020 Ogłoszenie nr 565743-N-2020 z dnia 2020-07-23 r. Ochotnicza Straż Pożarna we Włosienicy: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy - Gmina Oświęcim

OSP Włosienica - ogłoszenie przetargu na nowy wóz strażacki

OSP Włosienica - ogłoszenie przetargu na nowy wóz strażacki Czwartek, 23 lipca 2020 Ogłoszenie nr 565743-N-2020 z dnia 2020-07-23 r. Ochotnicza Straż Pożarna we Włosienicy: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy - Gmina Oświęcim

GOPS: Zaproszenie do składania oferty-realizacja usług opieki wytchnieniowej

GOPS: Zaproszenie do składania oferty-realizacja usług opieki wytchnieniowej Środa, 22 lipca 2020 Zaproszenie do składania oferty-realizacja usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Oświęcim

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu Czwartek, 16 lipca 2020 Ministerstwo Klimatu zaprasza uczniów, studentów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, naukowców oraz wszystkie osoby, dla których ważne są kwestie zrównoważonego rozwoju, do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, który będzie trwał od 20 do 26 września 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony

Czwartek, 16 lipca 2020 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z opieką

Spotkanie konsultacyjne projektu Programu Ochrony Powietrza

Spotkanie konsultacyjne projektu Programu Ochrony Powietrza Środa, 15 lipca 2020 Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu prac nad nowym Programem ochrony powietrza i ogłoszeniu ponownych konsultacji społecznych projektu. Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. w dniu 16 lipca 2020 r. (również on-line). Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do 27 lipca br.

Wycieczka do Krakowa i Rudna

Wycieczka do Krakowa i Rudna Środa, 15 lipca 2020 14 lipca 2020 roku dzieci i młodzież terenu Gminy Oświęcim uczestniczyli we wspaniałej wycieczce do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Celem wycieczki była obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą, zainteresowanie dzieci różnorodnością gatunków świata zwierząt, oraz kształtowanie ich świadomości ekologicznej.

Wyjaśnienia do SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym w dniu 8.07.2020 r.

Wtorek, 14 lipca 2020 W dniu 14 lipca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim https://bip.malopolska.pl/cuwrajsko,a,1792457,dodatkowe-wyjasnienia-do-siwz-w-zwiazku-z-ogloszonym-przetargiem-nieograniczonym-w-dniu-8072020-r-wy.html  zamieszczono w

Wyjaśnienia do SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym w dniu 8.07.2020 r.

Poniedziałek, 13 lipca 2020 W dniu 13 lipca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim (https://bip.malopolska.pl/cuwrajsko,a,1791762,wyjasnienia-do-siwz-w-zwiazku-z-ogloszonym-przetargiem-nieograniczonym-w-dniu-8072020-r-wykonanie-na.html ) zamieszczono wyjaśnie

Pomoc dla Podkarpacia

Pomoc dla Podkarpacia Poniedziałek, 13 lipca 2020 Mieszkańcy Podkarpacia ucierpieli przez nagłe ulewy pod koniec czerwca. Wiele rodzin straciło majątek swojego życia wskutek podtopień pól i domów. Można im pomóc, kupując e-booka za symboliczne 5 zł. Cała kwota trafi do Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

archiwum wiadomości