Ogłoszenie Wójta Gminy Oświęcim z dnia 22 grudnia 2022r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Oświęcim z dnia  22 grudnia 2022r. Czwartek, 22 grudnia 2022 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2023 roku Czwartek, 22 grudnia 2022 Wójt Gminy Oświęcim zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej sołectwa Pławy

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej sołectwa Pławy Czwartek, 22 grudnia 2022 Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej sołectwa Pławy, zarządzone na dzień 5 lutego 2023 roku ...

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg Środa, 21 grudnia 2022 Informacja o numerach telefonów zarządców dróg na terenie gminy Oświęcim, do których należy kierować zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg.

Uchwała Budżetowa Gminy Oświęcim na 2023 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Oświęcim na 2023 rok Środa, 21 grudnia 2022 Rada Gminy Oświęcim na sesji 21 grudnia 2022 roku przyjęła jednogłośnie Uchwałę Budżetową na 2023 rok.

Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego

Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego Środa, 21 grudnia 2022 Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego. Znak: WI-IV.746.1.83.2022

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Środa, 21 grudnia 2022 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego. Znak: WI-IV.746.1.83.2022

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Środa, 21 grudnia 2022 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Katowicach. Znak GL.ZUZ.2.4210.687.2022.KK

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Środa, 21 grudnia 2022 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiającego strony o wydaniu 07 grudnia 2022 r. decyzji Nr 90/B/2022 znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ

archiwum wiadomości