Dni otwarte Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dni otwarte Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Czwartek, 21 lutego 2019 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych. W każdy ostatni czwartek miesiąca, w godzinach od 8.00 do 14.00 nasi pracownicy będą udzielać wszelkich informacji oraz porad związanych z gospodarką wodną - odpowiedzą na Państwa pytania, pomogą wypełnić wniosek, sprawdzą niezbędną dokumentację.

E-dowody – nowe dowody osobiste

E-dowody – nowe dowody osobiste Czwartek, 21 lutego 2019 W związku z wdrażaniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji nowych e-dowodów informujemy, że w piątek 1 marca 2019 roku od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w programach związanych z obsługą dowodów osobistych.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Wtorek, 12 lutego 2019 Przypominamy kilka obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, jakie na właścicieli nieruchomości nakłada ustawa.

Uwaga - bedzie ślisko! Komunikat IMGW

Uwaga - bedzie ślisko! Komunikat IMGW Poniedziałek, 11 lutego 2019 IMGW ostrzega przed zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem.

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski Zachodniej

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski Zachodniej Piątek, 8 lutego 2019 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski Zachodniej na dzień 8 lutego 2019 r. i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność Piątek, 1 lutego 2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu przypomina o obowiązku rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2019 r

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  na terenie Gminy Oświęcim w 2019 r Czwartek, 31 stycznia 2019 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym mieszkańcy Gminy Oświęcim będą mogli zostawić wytworzone przez siebie odpady komunalne (zebrane w sposób selektywny) znajduje się w Porębie Wielkiej przy ul. Wadowickiej 84, 32-600 Oświęcim (na terenie firmy „Trevira” Wiesława Pawełczyk, Kazimierz Pawełczyk Sp. J.).

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski Zachodniej

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski Zachodniej Wtorek, 29 stycznia 2019 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski Zachodniej na dzień 29 stycznia 2019 r. i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Uwaga! Ślisko na drogach i chodnikach

Uwaga! Ślisko na drogach i chodnikach Poniedziałek, 28 stycznia 2019 IMGW-PIB ostrzega o oblodzeniu na drogach i chodnikach w całej Małopolsce od 21.00 w dniu 28.01.2019 roku do 7.30 w dniu 29.01.2019 roku

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w projekcie budowlanym

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w projekcie budowlanym Poniedziałek, 28 stycznia 2019 Starosta Oświęcimski zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2019 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym w terminie do 29 marca 2019 r. dot.: „Budowa nowej drogi dojazdowej do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” (przedłużenie ul. Kombatantów) łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczną w Brzezince.

archiwum wiadomości