Spotkanie dla mieszkańców

Spotkanie dla mieszkańców Piątek, 7 czerwca 2024 Informacja w sprawie inwestycji Powiatu Oświęcimskiego pn. „Rozbudowa i przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1897K (ul. Porębska – Zaborze, ul. Wadowicka – Poręba Wielka) wraz z budową drogi dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia oraz przebudową i budową zjazdów i dojść do furtek oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębskiej w Zaborzu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowickiej w Porębie Wielkiej”.

Krok w stronę modernizacji ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich

Krok w stronę modernizacji ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich Piątek, 24 maja 2024 Dziś w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu i ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Piątek, 17 maja 2024 Informacja w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/69 i 1826/70 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim” przy jednoczesnym wskazaniu zmiany nazwy inwestycji na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/70, 1826/71, 1826/72, 1826/73, 1826/74 i 1826/75 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim”.

Kompostowniki dla mieszkańców gminy Oświęcim

Kompostowniki dla mieszkańców gminy Oświęcim Piątek, 17 maja 2024 3 czerwca 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków o użyczenie kompostowników. W ramach przedsięwzięcia mieszkaniec gminy Oświęcim może otrzymać kompostownik o pojemności min. 720 litrów w ramach umowy użyczenia na okres 12 miesięcy, po tym terminie kompostownik przechodzi na jego własność.

Aplikacja "Kiedy Śmieci"

Aplikacja Czwartek, 9 maja 2024 Zachęcamy do zainstalowania darmowej i intuicyjnej aplikacji „Kiedy Śmieci”. Aplikacja przypomina o dacie odbioru odpadów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Wtorek, 30 kwietnia 2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną śluzę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910” – LEGALIZACJA”.

Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego

Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego Środa, 10 kwietnia 2024 Marszałek Województwa Małopolskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Sposób na sukces - konkurs

Sposób na sukces - konkurs Środa, 10 kwietnia 2024 Do 25 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia w XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

OSPR – umowy na tegoroczne zadania

OSPR – umowy na tegoroczne zadania Poniedziałek, 8 kwietnia 2024 5 kwietnia zostały zawarte umowy dotyczące finansowania w bieżącym roku inwestycji realizowanych w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Frekwencja w wyborach Samorządowych na godz. 17:00 w Gminie Oświęcim

Frekwencja w wyborach Samorządowych na godz. 17:00 w Gminie Oświęcim Niedziela, 7 kwietnia 2024

FREKWENCJA
w Wyborach Samorządowy
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
na terenie Gminy Oświęcim
na godz. 17:00 - wyniosła 40,03%archiwum wiadomości