Zagrożenie ptasią grypą

Zagrożenie ptasią grypą Wtorek, 24 stycznia 2023 23 stycznia 2023 r. wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), który obejmuje cały powiat oświęcimski.

Zmiany sposobu składowania i pozbywania się odpadów komunalnych

Zmiany sposobu składowania i pozbywania się odpadów komunalnych Poniedziałek, 23 stycznia 2023 Rada Gminy Oświęcim przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim. Z tego powodu od 1 marca 2023 r. zostaną wprowadzone zmiany w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu i lutym 2023 roku

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu i lutym 2023 roku Wtorek, 3 stycznia 2023 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w styczniu i lutym 2023 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu z wolnej ręki.

Zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wtorek, 3 stycznia 2023 Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zmiany stawek za odbiór odpadów komunalnych.

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej sołectwa Pławy

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej sołectwa Pławy Czwartek, 22 grudnia 2022 Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej sołectwa Pławy, zarządzone na dzień 5 lutego 2023 roku ...

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Wtorek, 20 grudnia 2022 Od 1 stycznia 2023 r. wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują osoby wypełniające obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosić będzie 41,00 zł za jednego mieszkańca nieruchomości.

Opłatek pszczelarzy

Opłatek pszczelarzy Niedziela, 11 grudnia 2022 Członkowie Koła Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej spotkali się w Grojcu, żeby połamać się świątecznym opłatkiem i podsumować tegoroczne zbiory.

Doświetlone przejścia na drodze krajowej

Doświetlone przejścia na drodze krajowej Czwartek, 24 listopada 2022 Przejścia dla pieszych przez ulicę Długą we Włosienicy i przez Zatorską na Zaborzu zostały doświetlone dzięki porozumieniu, które gmina Oświęcim zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Broszkowice i Brzezinka: nowe nawierzchnie w centrach sołectw

Broszkowice i Brzezinka: nowe nawierzchnie w centrach sołectw Wtorek, 22 listopada 2022 21 listopada zostały odebrane prace zrealizowane w ramach zadania pod nazwą "Wykonanie nawierzchni brukowych w sołectwach Broszkowice i Brzezinka".

Gmina Oświęcim przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Gmina Oświęcim przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Czwartek, 17 listopada 2022 Termin składania wniosków: do 23.11.2022r.
Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla,

archiwum wiadomości