Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami Czwartek, 19 października 2023 „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” to kampania prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym i popularyzowanie zasad ochrony środowiska naturalnego.

Uroczysta sesja Rady Gminy Oświęcim

Uroczysta sesja Rady Gminy Oświęcim Czwartek, 19 października 2023 Przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek i Wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek mają zaszczyt zaprosić na uroczystą sesję Rady Gminy Oświęcim, zwołaną w celu nadania Igorowi Mitorajowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Oświęcim.

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. utworzenia i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania dot. utworzenia i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Czwartek, 21 września 2023 Wójt Gminy Oświęcim zaprasza do składania ofert cenowych dot. utworzenia i prowadzenia na terenie Gminy Oświęcim lub w odległości nie większej niż 2 km od granic administracyjnych gminy stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim

Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim Środa, 6 września 2023 Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim w zakresie aktualizacji przebiegu drogi krajowej nr 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia na terenie miejscowości Pławy, Brzezinka, Rajsko, Grojec, Zaborze.

Podział Gminy Oświęcim na stałe OBWODY głosowania

Podział Gminy Oświęcim na stałe OBWODY głosowania Piątek, 1 września 2023 Postanowienie Nr 107/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Podział Gminy Oświęcim na OKRĘGI wyborcze

Podział Gminy Oświęcim na OKRĘGI wyborcze Piątek, 1 września 2023 Postanowienie Nr 117/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych Gminy Oświęcim

Kanalizacja w Brzezince – umowa z wykonawcą

Kanalizacja w Brzezince – umowa z wykonawcą Piątek, 25 sierpnia 2023 25 sierpnia w Urzędzie Gminy Oświęcim została zawarta umowa z wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w Brzezince, wzdłuż ulic Anny Chrostek, Brzozowej, Czarnej i Kolejowej.

Remonty gminnych dróg w Dworach Drugich, Włosienicy i Zaborzu

Remonty gminnych dróg w Dworach Drugich, Włosienicy i Zaborzu Piątek, 18 sierpnia 2023 18 sierpnia zostały odebrane prace remontowe na trzech gminnych drogach: ulicy Nagietkowej w Dworach Drugich, Bukowej we Włosienicy i Krótkiej na Zaborzu.

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Włosienica oraz Brzezinka

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Włosienica oraz Brzezinka Poniedziałek, 14 sierpnia 2023 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Włosienica w rejonie ulic 1 maja i Lazurowej oraz ponowne (II) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w sołectwie Brzezinka

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Poniedziałek, 7 sierpnia 2023 Przypominamy, że właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

archiwum wiadomości