Nowe okna w Samorządowym Przedszkolu w Porębie Wielkiej

Nowe okna w Samorządowym Przedszkolu w Porębie Wielkiej Poniedziałek, 18 grudnia 2023 Dzisiaj miał miejsce odbiór nowo zamontowanych okien w Samorządowym Przedszkolu w Porębie Wielkiej.

Podpisano umowę na przebudowę ul. Suskiego we Włosienicy

Podpisano umowę na przebudowę ul. Suskiego we Włosienicy Poniedziałek, 11 grudnia 2023 Dzisiaj w Urzędzie Gminy Oświęcim podpisana została umowa na przebudowę traktu powiatowego ul. Suskiego we Włosienicy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 15 listopada 2023 Obwieszczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/69 i 1826/70 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim”.

Ulica Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej po remoncie

Ulica Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej po remoncie Środa, 15 listopada 2023 W poniedziałek 12 listopada, z udziałem wójta gminy Oświęcim, Mirosława Smolarka, starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego, wicestarosty Pawła Kobielusza oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu Piotra Śreniawskiego odebrano prawie kilometrowy odcinek ulicy Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej.

Tłumacz języka migowego on-line

Tłumacz języka migowego on-line Poniedziałek, 13 listopada 2023 Od października 2023 roku zapewniamy dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online poprzez połączenie z usługą Tłumacz Migam ...

Informacja o kontroli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o kontroli nieruchomości niezamieszkałych Wtorek, 31 października 2023 Informujemy, że realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej u.c.p.g.), prowadzone są kontrole nieruchomości niezamieszkałych, w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Zaproszenie do badania - kompostowniki

Zaproszenie do badania - kompostowniki Piątek, 27 października 2023 Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów. Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Wtorek, 24 października 2023 Wójt Gminy Oświęcim prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Magazynów Energii o mocy do 1GW i pojemności do 3,0GWh wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Poręba Wielka, Gmina Oświęcim, proj. Poręba Wielka BESS”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Otwarcie nowego przedszkola w Brzezince

Otwarcie nowego przedszkola w Brzezince Piątek, 20 października 2023 Uroczyste i oficjalne otwarcie nowego przedszkola w Brzezince odbyło się 20 października. Przemówienia i występy poprzedziły przecięcie wstęgi i zwiedzanie budynku, z którego dzieci korzystają już od kilku tygodni.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Piątek, 20 października 2023 Wójt Gminy Oświęcim prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/69 i 1826/70 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

archiwum wiadomości