Obowiązki sprawozdawcze

Obowiązki sprawozdawcze Czwartek, 22 lutego 2024 Przypominamy o obowiązkach dotyczących złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz wykazu zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Dofinansowanie dla NGO - edukacja ekologiczna

Dofinansowanie dla NGO - edukacja ekologiczna Środa, 21 lutego 2024 Budowanie i kreowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy prośrodowiskowej, propagowanie idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz promocja idei zrównoważonego rozwoju – to główne cele Otwartego Konkursu Ofert ekoMałopolska. Dowiedz się więcej i zaaplikuj o dofinansowanie!

Ekonomicznie i ekologicznie – skorzystaj z programu Moja Woda!

Ekonomicznie i ekologicznie – skorzystaj z programu Moja Woda! Środa, 21 lutego 2024 Możesz jeszcze otrzymać dofinansowanie na instalacje do zbierania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na swojej posesji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dalszym ciągu prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” (III edycja). Wnioski o dofinansowanie można składać do wyczerpania środków.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Poniedziałek, 19 lutego 2024 Obwieszczenie w sprawie prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych (studnie zastępcze S-4A i S-5A) w ramach przebudowy istniejącego ujęcia wód podziemnych „Zaborze” w Oświęcimiu” - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Piątek, 16 lutego 2024 Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa Magazynów Energii o mocy do 1GW i pojemności do 3,0GWh wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Poręba Wielka, Gmina Oświęcim, proj. Poręba Wielka BESS” - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Kompostownik to same korzyści

Kompostownik to same korzyści Czwartek, 15 lutego 2024 Dlaczego warto mieć kompostownik? Jak go założyć? Zapraszamy do przeczytania rozmowy z prof. URK Mateuszem Malinowskim z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zrealizowanej przez Zespół Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 14 lutego 2024 Obwieszczenie w sprawie prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Załawie w Babicach wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania Przebudowa ul. Załawie w Babicach”.

Trwa opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego terenu położonego w sołectwie Zaborze oraz zmian planu terenu położonego w sołectwie Pławy

Trwa opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego terenu położonego w sołectwie Zaborze oraz zmian planu terenu położonego w sołectwie Pławy Wtorek, 13 lutego 2024 Przystępujemy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka oraz do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Pławy. Wnioski do Wójta Gminy Oświęcim dotyczące planów można składać do 05 marca 2024 roku.

Informacja o opłatach za odpady

Informacja o opłatach za odpady Środa, 31 stycznia 2024 Wysokość opłat za odpady pozostaje bez zmian, co oznacza, że w tym roku nie będziemy wysyłać indywidualnych zawiadomień wraz z blankietami do opłat. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Spotkanie noworoczne 2024

Spotkanie noworoczne 2024 Sobota, 27 stycznia 2024 Spotkanie noworoczne w Grojcu 26 stycznia było okazją do podsumowania ubiegłego roku i przedstawienia planów na najbliższe miesiące. Uhonorowano na nim także czternaście osób, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Oświęcim”. Podczas piątkowego wydarzenia padła też ważna deklaracja – wójt Mirosław Smolarek zapowiedział swój start w wyborach samorządowych.

archiwum wiadomości