Tłumacz języka migowego on-line

Tłumacz języka migowego on-line Poniedziałek, 13 listopada 2023 Od października 2023 roku zapewniamy dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online poprzez połączenie z usługą Tłumacz Migam ...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Poniedziałek, 13 listopada 2023 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.
Znak sprawy: GL.RUZ.4210.135.2023.4.EGK

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Poniedziałek, 13 listopada 2023 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dotyczącego wejścia na teren nieruchomości.
Znak sprawy: IG-I.7842.120.2023.OK

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Poniedziałek, 13 listopada 2023 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie przebudowy gazociągu Oświęcim-Kęty dotyczące wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budownlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę.
Znak sprawy: WI-II.7840.17.12.2023.EJ

Obwieszczenie Burmistrza Brzeszcz

Obwieszczenie Burmistrza Brzeszcz Poniedziałek, 13 listopada 2023 Obwieszczenie Burmistrza Brzeszcz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Przebudowa gazociągu n/c na ś/c i budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z likwidacją stacji redukcyjnej II stopnia".
Znak sprawy: WPG.6733.1.2023

Decyzja Wojewody Małopolskiego

Decyzja Wojewody Małopolskiego Poniedziałek, 13 listopada 2023 Decyzja Wojewody Małopolskiego w sprawie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz pozwolenia na budowę dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Znak sprawy: WI-II.7840.17.12.2023.EJ

Biesiada Patriotyczna

Biesiada Patriotyczna Sobota, 11 listopada 2023 Biesiada Patriotyczna jest już stałym punktem obchodów Święta Niepodległości. Miłośnicy wspólnego śpiewania bawili się 10 listopada w Domu Ludowym Grojcu.

archiwum wiadomości

GALERIA