Dostarczanie decyzji podatkowych w gminie

Urząd Gminy Oświęcim informuje, że trwa proces dostarczania decyzji podatkowych z tyt. podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny). Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy będą dostarczać decyzje podatkowe w dniach 02- 28.02.2021r.

 

Osoby te zostały poinstruowane o konieczności zachowania należytej ostrożności i wszelkich możliwych wymogów sanitarnych z uwagi na panującą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - koronawirus SARS-CoV-2

 

W związku z powyższym uprasza się mieszkańców gminy o zapewnienie osobom roznoszącym dostępu do posesji (czynny dzwonek, zabezpieczenie przed psem) oraz zachowanie ostrożności i przestrzeganie wytycznych sanitarnych w związku z panującą epidemią (co najmniej maseczka ochronna).