Nowe formularze podatków i opłat lokalnych

Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe, określone przez Ministerstwo Finansów i ujednolicone dla całego kraju druki deklaracji oraz informacji dotyczących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wraz z załącznikami.

Powyższe zmiany wynikają z Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).


Nowe formularze deklaracji, informacji i załączników można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów.