Wykaz inkasentów

Wykaz inkasentów w sołectwach Gminy Oświęcim

 

Wyznaczonymi inkasentami w poszczególnych sołectwach gminy są:

 

 

 1. sołectwo Babice, inkasent – Gabriela Buchała
   
 2. sołectwo Broszkowice, inkasent – Anna Sporysz
   
 3. sołectwo Brzezinka, inkasent - Andrzej Ryszka
   
 4. sołectwo Dwory Drugie, inkasent - Stanisław Nowotarski
   
 5. sołectwo Grojec, inkasent - Krzysztof Wolak
   
 6. sołectwo Harmęże, inkasent – Adam Zieliński
   
 7. sołectwo Pławy, inkasent - Krzysztof Harmata
   
 8. sołectwo Poręba Wielka, inkasent - Maria Brombosz
   
 9. sołectwo Rajsko, inkasent - Maciej Majerski
   
 10. sołectwo Stawy Grojeckie, inkasent - Wojciech Płonka
   
 11. sołectwo Stawy Monowskie, inkasent –Arkadiusz Kuwik
   
 12. sołectwo Włosienica, inkasent - Władysław Zaliński
   
 13. sołectwo Zaborze, inkasent - Adam Nowotarski