Jak mogę zapłacić podatek?

Jak mogę zapłacić podatek? Czwartek, 18 lutego 2021 W związku ze zbliżającym się 15 marca 2021 roku terminem płatności pierwszej raty podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny), Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że osoby fizyczne otrzymujące decyzje podatkowe mają różne możliwości dokonania płatności.

Dostarczanie decyzji podatkowych w gminie

Dostarczanie decyzji podatkowych w gminie Czwartek, 4 lutego 2021 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że trwa proces dostarczania decyzji podatkowych z tyt. podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny). Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy będą dostarczać decyzje podatkowe w dniach 02- 28.02.2021r.

Pomoc podatkowa dla przedsiębiorców w związku z pandemią

Pomoc podatkowa dla przedsiębiorców w związku z pandemią Piątek, 3 kwietnia 2020 W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, Gmina Oświęcim wprowadziła pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Oświęcim. Program daje możliwość uzyskania odroczenia terminu płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny).

Rozlicz PIT w gminie Oświęcim

Rozlicz PIT w gminie Oświęcim Środa, 18 marca 2020 Podatki mieszkańca gminy Oświęcim powinny zostać wydane w gminie Oświęcim: na naprawę ulicy, którą jeździ do pracy, na remont szkoły, w której uczy się jego dziecko, na ochronę powietrza, którym oddycha, itp. Sposób jest prosty, ale nie dla wszystkich oczywisty - trzeba w deklaracji PIT wpisać właściwy (z terenu gminy) adres zamieszkania.

Podatek od nieruchomości w 2020 roku

Podatek od nieruchomości w 2020 roku Czwartek, 5 grudnia 2019 Stawka podatku od budynków mieszkalnych wzrośnie o 3 procent. Nieco bardziej – o ok. 7-8 procent – wzrośnie podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Ważna zmiana dotyczy tzw. pozostałych budynków: nie będzie już osobnych stawek za garaże i budynki gospodarcze.

Zgłoszenie INFORMACJI/DEKLARACJI dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego

Zgłoszenie INFORMACJI/DEKLARACJI dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego Poniedziałek, 1 lipca 2019 Składanie informacji podatkowych przez osoby fizyczne, niezbędnych do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Składanie deklaracji podatkowych przez osoby prawne.

Nowe formularze podatków i opłat lokalnych

Nowe formularze podatków i opłat lokalnych Poniedziałek, 1 lipca 2019 Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe, określone przez Ministerstwo Finansów i ujednolicone dla całego kraju druki deklaracji oraz informacji dotyczących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wraz z załącznikami.

Bezpłatne szkolenie w Urzędzie Skarbowym

Bezpłatne szkolenie w Urzędzie Skarbowym Piątek, 22 marca 2019 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza na bezpłatne szkolenie-spotkanie informacyjne poświęcone podstawowym zagadnieniom opodatkowania spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych. Termin: 26 marca 2019 r. godz. 11.00.

Bezpłatne szkolenia w Urzędzie Skarbowym

Bezpłatne szkolenia w Urzędzie Skarbowym Wtorek, 7 listopada 2017 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie na temat platformy i profilu zaufanego ePUAP. Podczas szkolenia przedstawione zostaną też zagadnienia związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK_VAT). Szkolenie jest szczególnie przydatne dla mikroprzedsiębiorców.

Od 01.01.2017 roku obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych

Od 01.01.2017 roku obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych Poniedziałek, 2 stycznia 2017 Zgodnie z Uchwałą XVI/281/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 01 stycznia 2017 r. zmianie ulegają druki deklaracji i informacji podatkowych.

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Wtorek, 12 stycznia 2016 Podatnicy są zobowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca albo siedziby podatnika, jak również korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Zgłoszenie INFORMACJI/DEKLARACJI dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego

Zgłoszenie INFORMACJI/DEKLARACJI dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego Poniedziałek, 11 stycznia 2016 Składanie informacji podatkowych przez osoby fizyczne, niezbędnych do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Składanie deklaracji podatkowych przez osoby prawne.

Wydanie zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych

Wydanie zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych Wtorek, 12 stycznia 2016 Rodzaje zaświadczeń: 1) Zaświadczenie o: niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości, wysokości zobowiązań spadkodawcy, wysokości zaległości podatkowych zbywającego, wysokości zaległości podatkowych podatnika. 2) Zaświadczenie o stanie majątkowym.

Rodzina 500plus - bez potrzeby odbioru zaświadczenia o dochodach z US

Rodzina 500plus - bez potrzeby odbioru zaświadczenia o dochodach z US Piątek, 22 kwietnia 2016

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu informuje, że osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu informatycznego Administracji Podatkowej.

Dzień Otwarty Urzędu Skarbowego - 16.04.2016 r.

Dzień Otwarty Urzędu Skarbowego - 16.04.2016 r. Wtorek, 12 kwietnia 2016

Już w najbliższą sobotę 16 kwietnia urzędnicy będą czekać na podatników we wszystkich Urzędach Skarbowych. Urzędy Skarbowe Województwa Małopolskiego zapraszają na Dzień Otwarty.

Informacje Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

Informacje Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu Czwartek, 3 marca 2016

Szanowni Państwo, Urząd Skarbowy w Oświęcimiu zaprasza na szkolenia oraz informuje nt. loterii paragonowej i akcji "Szybki PIT"...

Podatki. Ulga na dzieci w 2016

Podatki. Ulga na dzieci w 2016 Wtorek, 23 lutego 2016

W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy ją w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci...

Podatki 2016 - Najbardziej znaczące zmiany

Podatki 2016 - Najbardziej znaczące zmiany Wtorek, 16 lutego 2016

Urząd Gminy przypomina, że rok 2016 wiąże się z wieloma zmianami w zakresie przepisów podatkowych. Szczegóły dotyczące zmian znajdą Państwo w szczegółach tej wiadomości.

UWAGA zmiany w podatkach od 01.01.2016 r.

UWAGA zmiany w podatkach od 01.01.2016 r. Środa, 13 stycznia 2016

UWAGA zmiany w podatkach od 01.01.2016 r.

Szczegóły poniżej

Minister Finansów informuje rolników dokonujących zakup paliwa

Minister Finansów informuje rolników dokonujących zakup paliwa Poniedziałek, 19 października 2015

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Ustalenia poczynione wskutek działań kontrolnych służb skarbowych prowadzą do wniosku, że nadużycia w obrocie paliwami przyjmują często formę zorganizowaną (tzw. transakcje karuzelowe) ...

archiwum wiadomości