Podatki 2016 - Najbardziej znaczące zmiany

Urząd Gminy przypomina, że rok 2016 wiąże się z wieloma zmianami w zakresie przepisów podatkowych. Szczegóły dotyczące zmian znajdą Państwo w szczegółach tej wiadomości.

 

 

 

Podatki 2016 - Najbardziej znaczące zmiany.

 

W miesiącu lutym dostarczane są Państwu przesyłki dotyczące corocznie naliczanego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  W bieżącym roku dodatkowo wraz z decyzjami podatkowymi, wysyłane są Państwu zawiadomienia o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość otrzymanej przesyłki, z naciskiem na polecenia przelewu, które odrębne dla podatków oraz odrębne dla opłat śmieciowych.

 

Przypominamy również, że rok 2016 wiąże się z wieloma zmianami w zakresie przepisów podatkowych. Do najbardziej znaczących, należy:

 

·      Nie będą wysyłane decyzje podatkowe, których kwota podatku na cały rok wyniosłaby mniej niż 7 zł.

 

·      W przypadku, gdy kwota rocznego podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.