OSPR – środki na tegoroczne inwestycje

OSPR – środki na tegoroczne inwestycje Wtorek, 16 maja 2023 Wójt Mirosław Smolarek i skarbnik gminy Oświęcim Jacek Soboń podpisali 16 maja umowy dotyczące finansowania w bieżącym roku inwestycji w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – tegoroczne dotacje

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – tegoroczne dotacje Poniedziałek, 30 maja 2022 30 maja w Krakowie zostały zawarte umowy dotyczące finansowania w bieżącym roku inwestycji w Brzezince. Zakończenie tych przedsięwzięć zaplanowano na lata 2023-2024.

OSPR – umowy na tegoroczne inwestycje

OSPR – umowy na tegoroczne inwestycje Czwartek, 13 maja 2021 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince ruszy jeszcze w tym roku. Wójt Mirosław Smolarek zawarł z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą umowę, na mocy której dofinansowanie tej inwestycji w 2021 roku z budżetu państwa wyniesie 2 mln zł. Gmina Oświęcim przeznaczy w tym roku na utworzenie zespołu pół miliona złotych.

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego Czwartek, 11 kwietnia 2019 Obwieszczenie o wydaniu 9 kwietnia 2019 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowej drogi dojazdowej do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” (przedłużenie ul. Kombatantów) łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczną w Brzezince od km 0+016,33 do km 0+378,70”.

Prawie 6 milionów z OSPR-u na inwestycje

Prawie 6 milionów z OSPR-u na inwestycje Piątek, 29 czerwca 2018 Wiemy, jak w tym roku będą podzielone pieniądze z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie ponad 5,6 miliona złotych do inwestycji w Brzezince i Babicach. Tym samym nasz samorząd, w porównaniu z innymi uczestnikami programu, w największym stopniu skorzysta na dotacjach z OSPR-u.

OSPR w 2017 roku

OSPR w 2017 roku Środa, 12 kwietnia 2017 Prawie 3 miliony złotych pochłoną inwestycje realizowane przez Gminę Oświęcim w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego w bieżącym roku.

Harmęże - chodnik wzdłuż Franciszkańskiej gotowy

Harmęże - chodnik wzdłuż Franciszkańskiej gotowy Czwartek, 8 września 2016 Do maja chodnik był tylko na wysokości parkingu przy Centrum św. Maksymiliana. W ostatnich miesiącach zostały dobudowane dwa odcinki o łącznej długości prawie 400 metrów, od ulicy Browarnej oraz do ul. Polaka.

Odbiór inwestycji w Brzezince i Babicach

Odbiór inwestycji w Brzezince i Babicach Poniedziałek, 18 lipca 2016 Budowa chodnika w Brzezince została ukończona w pierwszej połowie lipca, natomiast modernizację ulicy Starowiślnej w Babicach sfinalizowano jeszcze w czerwcu. Odbioru realizowanych od maja inwestycji dokonała 18 lipca komisja z wójtem Gminy Oświęcim Albertem Bartoszem.

Rada Gminy Oświęcim przyjęła V etap OSPR

Rada Gminy Oświęcim przyjęła V etap OSPR Czwartek, 27 sierpnia 2015 Rada Gminy Oświęcim uchwałą nr X/10/15 z dnia 26 sierpnia 2015r. przyjęła V etap OSPR ...

Uchwała Rady Ministrów dot. przyjęcia programu OSPR – Etap V 2016-2020

Uchwała Rady Ministrów dot. przyjęcia programu OSPR – Etap V 2016-2020 Wtorek, 18 sierpnia 2015 Uchwała Rady Ministrów dot. przyjęcia wieloletniego programu pn. Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020 ...

archiwum wiadomości