Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach” na części działek w miejscowości Grojec i Łazy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach” na części działek  w miejscowości Grojec i Łazy.

 

Kliknij, aby zapoznać się z treścią decyzji.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej decyzji.

Tagi