Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Włosienica oraz Brzezinka

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Włosienica w rejonie ulic 1 maja i Lazurowej oraz ponowne (II) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w sołectwie Brzezinka

1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Włosienica w rejonie ulic 1 maja i Lazurowej

 

Wyłożenie odbywać się będzie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 12 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pokój nr 26, jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Oświęcim.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, w sali sesyjnej nr 40 o godz. 14.30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim na adres doręczeń elektronicznych: Epuap:/361lsea7j/SkrytkaESP lub na adres poczty elektronicznej: gmina@gminaoswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2023 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Włosienica w rejonie ulic 1 Maja i Lazurowej

 

Kliknij aby zobaczyć tekst projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Włosienica w rejonie ulic 1 Maja i Lazurowej

 

Kliknij aby zobaczyć  rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Włosienica w rejonie ulic 1 Maja i Lazurowej

 

Kliknij aby zobaczyć tekst prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Włosienica w rejonie ulic 1 Maja i Lazurowej

 

Kliknij aby zobaczyć rysunek położenia analizowanego terenu prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Włosienica w rejonie ulic 1 Maja i Lazurowej

 

 

 

2. Ponowne (II) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w sołectwie Brzezinka.

 

Wyłożenie odbywać się będzie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 12 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pokój nr 26, jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Oświęcim.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 29 sierpnia 2023 r. w Remizie OSP Brzezinka, ul. Brzozowa 46, 32-600 Oświęcim o godz. 14.30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim na adres doręczeń elektronicznych: Epuap:/361lsea7j/SkrytkaESP lub na adres poczty elektronicznej: gmina@gminaoswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2023 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o ponownym (II) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz -Birkenau w sołectwie Brzezinka

 

Kliknij aby zobaczyć tekst projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz -Birkenau w sołectwie Brzezinka

 

Kliknij aby zobaczyć  rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz -Birkenau w sołectwie Brzezinka

 

Kliknij aby zobaczyć tekst prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz -Birkenau w sołectwie Brzezinka

 

Kliknij aby zobaczyć rysunek położenia analizowanego terenu prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz -Birkenau w sołectwie Brzezinka

 

Kliknij aby zobaczyć rysunek wskazania terenów z możliwością urbanizacji prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz -Birkenau w sołectwie Brzezinka

 

 

Tagi