Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Wójta Gminy Oświęcim o o wydaniu decyzji odmawiającej BP EUROPA SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 236/103, obręb Zaborze, przy ulicy Zatorskiej, gm. Oświęcim.

Kliknij, żeby zobaczyć obwieszczenie.

Kliknij, żeby zobaczyć decyzję.

Tagi